תלמידי מחקר

Phd

תחום מחקר מנחים
גב' ארנון עלי אוקיינוגרפיה ברנר שלמה (סטיב)
גב' אלף יעל שימור עמית-כהן עירית
מר טל עדי גיאולוגיה וינשטיין ישי
מר שיף שילה
מר פז עדי מטאורולוגיה ברנר שלמה (סטיב)
גב' פרוסטיג נעמה גיאוגרפיה היסטורית כץ יוסי
מר מיכאל ירון
מר ברכה אברהם שימור
גב' עידו-ליכטמן אורנה פדולוגיה פריאנטה שרה
מר גנאיים נועמאן גיאוגרפיה כלכלית סופר מיכאל
גב' מילנר-הוברמן טל גיאוגרפיה עירונית רותם אורית
גב' צבעוני רחל שימור עמית-כהן עירית
גב' שקלאר אילה גיאוגרפיה היסטורית כץ יוסי
מר גלאור-גולדגרט צבי גיאוגרפיה כלכלית סופר מיכאל
מר זקס איל גיאומורפולוגיה פריאנטה שרה
מר אופיר עוזיאל
מר אלקלעי רונן גיאולוגיה וינשטיין ישי
גב' סיני אלה פדולוגיה פריאנטה שרה
מר רותם דותן גיאולוגיה וינשטיין ישי
גב' רגב-מתוקי גל גיאוגרפיה כלכלית סופר מיכאל

MA

תחום מחקר מנחים
מר אפשטיין עודד מטאורולוגיה ברנר שלמה (סטיב)
מר וינברג ערן
גב' חשמונאי ענבר אקולוגיה
מר יומטוביאן אלון גיאוגרפיה עירונית
גב' כרוב אורלי שימור עמית-כהן עירית
גב' מוטולה עדי עמית-כהן עירית
מר ורון יאיר שימור עמית-כהן עירית
גב' מסארווה שדא פדולוגיה פריאנטה שרה
גב' משיח גילי שימור
מר מתן ניצן גיאוגרפיה עירונית רותם אורית
גב' נרובליאנסקי יוליה גיאולוגיה וינשטיין ישי
גב' שויצר רחל שימור עמית-כהן עירית
מר שלום בן שימור עמית-כהן עירית
גב' שוימר רננה שימור עמית-כהן עירית
גב' עבד אל קאדר מונה גיאוגרפיה כלכלית סופר מיכאל
מר בן גל נדב גיאוגרפיה כלכלית סופר מיכאל
מר סולטאן נור אקולוגיה