תלמידי מחקר

Phd

תחום מחקר מנחים מחקר
גב' ארנון עלי אוקיינוגרפיה פרופ' שלמה (סטיב) ברנר דינאמיקת השיכוב התרמו-הליני בים המלח
גב' אלף יעל שימור פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן הערכת אתרים ארכאולוגיים לצרכי שימור וניהול המורשת התרבותית, המקרה של בתי הכנסת העתיקים בצפון הארץ
מר טל עדי גיאולוגיה פרופ' ישי וינשטיין הקשר בין הים לאקויפר חופי רב שכבתי והשפעת מאגרי מים עיליים (בריכות דגים) על המערכת
מר שיף שילה שימוש בסדרות זמן מלווין ליישומים שונים בחיזוי מזג אוויר
מר מיכאל ירון חיזוי סיכוני שריפה והתפשטותה ע"י שילוב חישה מרחוק ומודל חיזוי שריפות במדינת ישראל
מר ורון יאיר שימור פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן נכסי מורשת במעבר במרחבים עירוניים- מאפיינים והשלכות על מעמדם ותפקודיהם
מר ברכה אברהם שימור פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן ניהול סביבתי בישראל ברמה המקומית: הגורמים וההשפעות על האפקטיביות של היחידות הסביבתיות
גב' עידו-ליכטמן אורנה פדולוגיה פרופ' (אמריטוס) שרה פריאנטה השפעת המבנה העירוני על התפרוסת המרחבית של מתכות כבדות בקרקע עירונית:  מקרה בוחן של העיר פתח-תקווה
ד"ר גנאיים נועמאן גיאוגרפיה כלכלית פרופ' (אמריטוס) מיכאל סופר הפעילות החקלאית הערבית בצל העיור: "אזור המשולש הקטן" כחקר מקרה
גב' מילנר-הוברמן טל שימור פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן תפיסות שימור אוניברסאליות ומדיניות שימור בישראל והשלכות על שימור רוח המקום – המקרה של יישובי בקעת הנדיב
גב' צבעוני רחל שימור פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן פוטו-גיאוגרפיה - ייצוגן של "ערי פיתוח" בצילום הישראלי בין השנים 1950-1978
גב' שקלאר אילה גיאוגרפיה היסטורית פרופ' יוסי כץ הגות או תועמלנות? המחלקה לתעמולה בקרב החרדים בקרנות הלאומיות 1945-1926: בין מחויבות ארגונית לחזון רוחני לאומי
מר אופיר עוזיאל מושבי בנים – הגורמים להיווצרותם והתמורות בהתפתחותם
מר אלקלעי רונן גיאולוגיה פרופ' ישי וינשטיין השטף האנכי של חומר אורגני חלקיקי באגן הלבנט, מזרח הים התיכון
מר רותם דותן גיאולוגיה פרופ' ישי וינשטיין שימוש באיזוטופים של רדיום למחקרים בקרקעות קפאת-עד
גב' ג'אנו רייס מירי כלכלה סביבתית השפעת הגורם הטופוגרפי על הליכתיות במרחב של עיר הררית
מר גוטליב דרור טכנולוגיות מידע גאוגרפיות פרופ' איתמר לנסקי
מר כהן גיורא כלכלה סביבתית
מר לוגסי חיים כלכלה סביבתית תרומתם והשפעתם של העברות כלכליות- לאומיות לרווחה: גמלאות ביטוח לאומי (מזומנים) והעברות ממשלתיות ("בעין") לשירותי הרווחה, בעיצוב רווחה מקומית ביישובים העירוניים ובאזורים הגאוגרפיים בישראל
גב' צוקרמן נעה חישה מרחוק פרופ' איתמר לנסקי שימוש בשיטות חקלאות מדייקת לאומדן השפעת קיר ירוק על הסביבה
מר שביט אייל גיאוגרפיה כלכלית ד"ר אורית רותם התמודדות הראשות המקומית עם דעיכת רחובות מסחריים
גב' שחל נטליה פדולוגיה פרופ' (אמריטוס) שרה פריאנטה
גב' שמואל עירית גיאוגרפיה פוליטית ד"ר ניר כהן מגן עדן למרכז טרור: תורכיה כיעד תיירות בדמיון הגיאוגרפי הישראלי 2000-2014
גב' שקד מנדלברג יעל אקולוגיה פרופ' שלמה (סטיב) ברנר
מר גל און מורן גיאוגרפיה היסטורית פרופ' יוסי כץ

MA

תחום מחקר מנחים מחקר
מר אפשטיין עודד מטאורולוגיה ברנר שלמה (סטיב) ניתוח מגמות אזוריות וקשרים אטמוספריים בין שלושת אזורי האקלים הים תיכוני: אגן הים התיכון, קליפורניה ומערב אוסטרליה
מר וינברג ערן מגה פרויקט עירוני ככלי להתחדשות עירונית: ראשון לציון כמקרה בוחן
גב' חשמונאי ענבר אקולוגיה ברנר שלמה (סטיב) דינמיקה של אוכלוסית אקליפטוס המקור (Eucalyptus camaldulensis) בבתי גידול לחים בישראל
גב' מוטולה עדי עמית-כהן עירית תפקידה של מערכת המשפט בתהליכי התחדשות עירונית בישראל בין השנים 2017-2005  מקרה הבוחן של תמ"א 38
גב' מסארווה שדא פדולוגיה פריאנטה שרה השתנות תכונות הקרקע בגינות ביתיות במרחב העיר טייבה
מר מתן ניצן גיאוגרפיה עירונית רותם אורית תחנות דלק בישראל: השפעות על איכות מי התהום והקרקע והערכת היעילות של שיטות הניטור הקיימות
גב' נרובליאנסקי יוליה גיאולוגיה וינשטיין ישי בחינת הקשר בין אקוויפרים חופיים כלואים לים על פי התנודות הטיידליות במפלס
גב' שויצר רחל שימור עמית-כהן עירית התפתחות תפיסות שימור ומדיניות שימור מורשת תרבותית בנויה בישראל במהלך המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21
מר שלום בן שימור עמית-כהן עירית מיפוי נוף תרבות ושחזורו: המקרה של אגן פולג
גב' עבד אל קאדר מונה גיאוגרפיה כלכלית סופר מיכאל מטרדים סביבתיים כתוצאה מפעילויות תעשייה ומלאכה בטייבה והשלכותיהם: השוואה בין אזורי המגורים, הכביש הראשי ואזור התעשייה
עו"ד אבידן יצחק רגולציה ומדיניות סביבתית רותם אורית
גב' אודינצוב לריסה מדעי כדור הארץ והסביבה וינשטיין ישי
מר בהרב יוסף גיאוגרפיה היסטורית כץ יוסי הזיקה בין הקיבוץ הדתי ובין בני עקיבא בבניין הארץ בשנים תרפ"ט – תש"ח (1948-1929)
גב' גולדרייך שירה גיאוגרפיה עירונית גאוגרפיה של טרור במרחבים עירוניים
מר דובר גיל גיאוגרפיה כלכלית מידע סביבתי, מידע לגבי סיכון בריאותי והנכונות לשלם עבור הפחתת זיהום אויר: ניתוח העדפות צרכנים
מר דרהי עמרי חישה מרחוק לנסקי איתמר
מר ונגר דימיטרי מדעי כדור הארץ והסביבה ברנר שלמה (סטיב)
מר חגי עומר מדעי כדור הארץ והסביבה ברנר שלמה (סטיב) השפעת טמפרטורת פני הים התיכון וקביעת תנאי התחלה על חיזוי התפתחותן ועוצמתן של סופות חורף קיצוניות במודל אטמוספרי אזורי
גב' לדרפיין תמי מדעי כדור הארץ והסביבה וינשטיין ישי
עו"ד לוין ניקול שימור עמית-כהן עירית
גב' מילוא רינת כלכלה סביבתית יישום תכנית מתאר מפורטות בתל אביב- יפו: מקרה הבוחן של תכנית B יפו
עו"ד מליח לינור גיאוגרפיה כלכלית רותם אורית
גב' נוה שלוה שימור עמית-כהן עירית גורמים המשפיעים על מצב הנחלים העירוניים במישור החוף המרכזי של ישראל
גב' סרוסי הדס מדעי כדור הארץ והסביבה לנסקי איתמר
מר קסטוריאנו בן אוקיינוגרפיה ברנר שלמה (סטיב) חקר התפשטות תוצרי התפלה בסמוך לנקודות הזרמה על קו החוף ועל קרקעית הים
גב' קסרטו דפנה שימור עמית-כהן עירית הערכה נופית, היבטים וכלים לניהול: המקרה של הנגב הצפון מערבי
מר רוזנברג גל מדעי כדור הארץ והסביבה וינשטיין ישי כימות ההשפעות של פעולות אגרוטכניות והרכב הנוף על תפוצה מרחבית של עשבים בחלקות בצל
מר שחר פורקש עמיר חישה מרחוק לנסקי איתמר
מר שקדי דוד פדולוגיה פריאנטה שרה סחיפה בקרקעות חרסיתיות עם תכולת חרסית שונה בהשפעת גשם בטמפרטורות שונות: ניסויים במדמה גשם במעבדה
מר שרעבי עדו מדעי כדור הארץ והסביבה לנסקי איתמר
גב' כבהה רשא גיאוגרפיה כפרית סופר מיכאל
מר גלבוע גד גיאוגרפיה כפרית סופר מיכאל אפקט האואזיס על תחושת הנוחות האקלימית של האדם באזור אקלים חם ויבש: מקרה בוחן עין יהב, ישראל