תלמידי מחקר

פוסט דוקטורט
שם מחקר מנחה
Dr. Manpreet Kaur ד"ר Kaur Manpreet Radionuclides (Ra-isotopes)
נירית קורן לורנס ד"ר קורן לורנס נירית פני המושב לאן ?השפעת שכונות ההרחבה על עתיד המושב
Ph.D
שם מחקר מנחה
נועה אדלר שדמי גב' אדלר שדמי נועה 'חוק השימור הישראלי' והשלכותיו על שימורם של 'פילים לבנים ציבוריים' - המקרה של בתי עם ותרבות בישראל
גב' אלף יעל הערכת אתרים ארכאולוגיים לצרכי שימור וניהול המורשת התרבותית, המקרה של בתי הכנסת העתיקים בצפון הארץ
מר אלקלעי רונן השטף האנכי של חומר אורגני חלקיקי באגן הלבנט, מזרח הים התיכון
גב' ארנון עלי דינאמיקת השיכוב התרמו-הליני בים המלח
מר בהרב יוסף מפעל ההתיישבות בגוש עציון המחודש לאחר מלחמת ששת הימים בשנים תשכ"ז-תשמ"ג (1967–1983)
מר גל און מורן
ד"ר גנאיים נועמאן הפעילות החקלאית הערבית בצל העיור: "אזור המשולש הקטן" כחקר מקרה
מר ורון יאיר נכסי מורשת במעבר במרחבים עירוניים- מאפיינים והשלכות על מעמדם ותפקודיהם
מר טל עדי הקשר בין הים לאקויפר חופי רב שכבתי והשפעת מאגרי מים עיליים (בריכות דגים) על המערכת
גב' מילנר-הוברמן טל תפיסות שימור אוניברסאליות ומדיניות שימור בישראל והשלכות על שימור רוח המקום – המקרה של יישובי בקעת הנדיב
גב' מריאנה סיגלוב קליין גב' סיגלוב קליין מריאנה יישום תכנון סטטוטורי מול דינמיקה עירונית בעיר מעורבת: התפתחות ירושלים כמקרה מבחן
גב' מריאנה סיגלוב קליין גב' סיגלוב קליין מריאנה יישום תכנון סטטוטורי מול דינמיקה עירונית בעיר מעורבת: התפתחות ירושלים כמקרה מבחן
גב' עידו-ליכטמן אורנה השפעת המבנה העירוני על התפרוסת המרחבית של מתכות כבדות בקרקע עירונית:  מקרה בוחן של העיר פתח-תקווה
גב' צבעוני רחל פוטו-גיאוגרפיה - ייצוגן של "ערי פיתוח" בצילום הישראלי בין השנים 1950-1978
גב' צוקרמן נעה שימוש בשיטות חקלאות מדייקת לאומדן השפעת קיר ירוק על הסביבה
גב' דפנה קסרטו גב' קסרטו דפנה הערכה נופית ככלי לניהול ופיתוח המרחב הכפרי
מר רותם דותן שימוש באיזוטופים של רדיום למחקרים בקרקעות קפאת-עד
גב' שחל נטליה
גב' שמואל עירית מגן עדן למרכז טרור: תורכיה כיעד תיירות בדמיון הגיאוגרפי הישראלי 2000-2014
גב' שקד מנדלברג יעל ניהול דינאמי רב שימושים באזורים ימיים במפרץ אילת
גב' שקלאר אילה הגות או תועמלנות? המחלקה לתעמולה בקרב החרדים בקרנות הלאומיות 1945-1926: בין מחויבות ארגונית לחזון רוחני לאומי
M.Sc
שם מחקר מנחה
מר עמית בליצר מר בליצר עמית שימוש בשיטות למידת מכונה ועיבוד תמונה לצורכי מידול אטמוספרי ברזולוציה גבוהה
מר עמרי דהרי מר דרהי עמרי
גב' לדרפיין תמי שימוש ברדיואיזוטופים להבנת תהליכי המלחה באקוויפר ירת"ן, באזור כפר אוריה
גב' נרובליאנסקי יוליה בחינת הקשר בין אקוויפרים חופיים כלואים לים על פי התנודות הטיידליות במפלס
גב' קוזיק טטיאנה דינמיקה של שטפי סיליקה בדרום-מזרח אגן הלבנט
מר רוזנברג גל כימות ההשפעות של פעולות אגרוטכניות והרכב הנוף על תפוצה מרחבית של עשבים בחלקות בצל
מנ מר שרעבי עידו בחינת השפעת קירות ירוקים ויער אנכי על זיהום אוויר סביב המבנה
M.A
שם מחקר מנחה
עו"ד אבידן יצחק
גב' אודינצוב לריסה
מר אפשטיין עודד ניתוח מגמות אזוריות וקשרים אטמוספריים בין שלושת אזורי האקלים הים תיכוני: אגן הים התיכון, קליפורניה ומערב אוסטרליה
מר בהרב יוסף הזיקה בין הקיבוץ הדתי ובין בני עקיבא בבניין הארץ בשנים תרפ"ט – תש"ח (1948-1929)
גב' זהר ברק גב' ברק זהר ניידות אקדמית בקרב חוקרות ישראליות מתחום ה- STEM: קבלת החלטות ואתגרים ביציאה לפוסט-דוקטורט בחו"ל
מר גלבוע גד אפקט האואזיס על תחושת הנוחות האקלימית של האדם באזור אקלים חם ויבש: מקרה בוחן עין יהב, ישראל
מר וינברג ערן מגה פרויקט עירוני ככלי להתחדשות עירונית: ראשון לציון כמקרה בוחן
מר וינברג ערן מגה פרויקט עירוני ככלי להתחדשות עירונית: ראשון לציון כמקרה בוחן
מר ונגר דימיטרי
מר חגי עומר השפעת טמפרטורת פני הים התיכון וקביעת תנאי התחלה על חיזוי התפתחותן ועוצמתן של סופות חורף קיצוניות במודל אטמוספרי אזורי
גב' חשמונאי ענבר דינמיקה של אוכלוסית אקליפטוס המקור (Eucalyptus camaldulensis) בבתי גידול לחים בישראל
גב' כבהה רשא
עו"ד לוין ניקול
גב' מוטולה עדי תפקידה של מערכת המשפט בתהליכי התחדשות עירונית בישראל בין השנים 2017-2005  מקרה הבוחן של תמ"א 38
גב' מילוא רינת צמצום פערים בין תכנון ליישום באמצעות משא ומתן: תכנון שכונת נווה שאנן שבתל-אביב-יפו באמצעות Geodesign
גב' מילוא רינת צמצום פערים בין תכנון ליישום באמצעות משא ומתן: תכנון שכונת נווה שאנן שבתל-אביב-יפו באמצעות Geodesign
עו"ד מליח לינור
גב' מסארווה שדא השתנות תכונות הקרקע בגינות ביתיות במרחב העיר טייבה
מר מתן ניצן תחנות דלק בישראל: השפעות על איכות מי התהום והקרקע והערכת היעילות של שיטות הניטור הקיימות
גב' נוה שלוה גורמים המשפיעים על מצב הנחלים העירוניים במישור החוף המרכזי של ישראל
גב' סרוסי הדס
גב' עבד אל קאדר מונה מטרדים סביבתיים כתוצאה מפעילויות תעשייה ומלאכה בטייבה והשלכותיהם: השוואה בין אזורי המגורים, הכביש הראשי ואזור התעשייה
גב' קסרטו דפנה הערכה נופית, היבטים וכלים לניהול: המקרה של הנגב הצפון מערבי
גב' נועם קציר גב' קציר נועם תכנון ורגולציה של מסדרונות אקולוגיים
גב' שויצר רחל התפתחות תפיסות שימור ומדיניות שימור מורשת תרבותית בנויה בישראל במהלך המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21
מר שחר פורקש עמיר
גב' שטרית יערה השפעות אקוסטיות של הקמת מערכות ירוקות אנכיות על שני מבנים קיימים, המדמים "קניון עירוני"
מר שלום בן מיפוי נוף תרבות ושחזורו: המקרה של אגן פולג
מר שקדי דוד סחיפה בקרקעות חרסיתיות עם תכולת חרסית שונה בהשפעת גשם בטמפרטורות שונות: ניסויים במדמה גשם במעבדה