English שלחו לחבר

תלמידי מחקר

Ph.D
שם מחקר מנחה
מר אופיר עוזיאל מושבי בנים – הגורמים להיווצרותם והתמורות בהתפתחותם
מר אופיר עוזיאל מושבי בנים – הגורמים להיווצרותם והתמורות בהתפתחותם
גב' אלף יעל הערכת אתרים ארכאולוגיים לצרכי שימור וניהול המורשת התרבותית, המקרה של בתי הכנסת העתיקים בצפון הארץ
מר אלקלעי רונן השטף האנכי של חומר אורגני חלקיקי באגן הלבנט, מזרח הים התיכון
גב' ארנון עלי דינאמיקת השיכוב התרמו-הליני בים המלח
מר ברכה אברהם ניהול סביבתי בישראל ברמה המקומית: הגורמים וההשפעות על האפקטיביות של היחידות הסביבתיות
גב' ג'אנו רייס מירי השפעת הגורם הטופוגרפי על הליכתיות במרחב של עיר הררית
גב' ג'אנו רייס מירי השפעת הגורם הטופוגרפי על הליכתיות במרחב של עיר הררית
מר גוטליב דרור
מר גל און מורן
ד"ר גנאיים נועמאן הפעילות החקלאית הערבית בצל העיור: "אזור המשולש הקטן" כחקר מקרה
מר ורון יאיר נכסי מורשת במעבר במרחבים עירוניים- מאפיינים והשלכות על מעמדם ותפקודיהם
מר טל עדי הקשר בין הים לאקויפר חופי רב שכבתי והשפעת מאגרי מים עיליים (בריכות דגים) על המערכת
מר כהן גיורא
מר כהן גיורא
מר לוגסי חיים תרומתם והשפעתם של העברות כלכליות- לאומיות לרווחה: גמלאות ביטוח לאומי (מזומנים) והעברות ממשלתיות ("בעין") לשירותי הרווחה, בעיצוב רווחה מקומית ביישובים העירוניים ובאזורים הגאוגרפיים בישראל
מר לוגסי חיים תרומתם והשפעתם של העברות כלכליות- לאומיות לרווחה: גמלאות ביטוח לאומי (מזומנים) והעברות ממשלתיות ("בעין") לשירותי הרווחה, בעיצוב רווחה מקומית ביישובים העירוניים ובאזורים הגאוגרפיים בישראל
מר מיכאל ירון חיזוי סיכוני שריפה והתפשטותה ע"י שילוב חישה מרחוק ומודל חיזוי שריפות במדינת ישראל
מר מיכאל ירון חיזוי סיכוני שריפה והתפשטותה ע"י שילוב חישה מרחוק ומודל חיזוי שריפות במדינת ישראל
גב' מילנר-הוברמן טל תפיסות שימור אוניברסאליות ומדיניות שימור בישראל והשלכות על שימור רוח המקום – המקרה של יישובי בקעת הנדיב
גב' עידו-ליכטמן אורנה השפעת המבנה העירוני על התפרוסת המרחבית של מתכות כבדות בקרקע עירונית:  מקרה בוחן של העיר פתח-תקווה
גב' צבעוני רחל פוטו-גיאוגרפיה - ייצוגן של "ערי פיתוח" בצילום הישראלי בין השנים 1950-1978
גב' צוקרמן נעה שימוש בשיטות חקלאות מדייקת לאומדן השפעת קיר ירוק על הסביבה
מר רותם דותן שימוש באיזוטופים של רדיום למחקרים בקרקעות קפאת-עד
מר שביט אייל התמודדות הראשות המקומית עם דעיכת רחובות מסחריים
גב' שחל נטליה
מר שיף שילה שימוש בסדרות זמן מלווין ליישומים שונים בחיזוי מזג אוויר
מר שיף שילה שימוש בסדרות זמן מלווין ליישומים שונים בחיזוי מזג אוויר
גב' שמואל עירית מגן עדן למרכז טרור: תורכיה כיעד תיירות בדמיון הגיאוגרפי הישראלי 2000-2014
גב' שקד מנדלברג יעל
גב' שקלאר אילה הגות או תועמלנות? המחלקה לתעמולה בקרב החרדים בקרנות הלאומיות 1945-1926: בין מחויבות ארגונית לחזון רוחני לאומי
M.A
שם מחקר מנחה
עו"ד אבידן יצחק
גב' אודינצוב לריסה
מר אפשטיין עודד ניתוח מגמות אזוריות וקשרים אטמוספריים בין שלושת אזורי האקלים הים תיכוני: אגן הים התיכון, קליפורניה ומערב אוסטרליה
מר בהרב יוסף הזיקה בין הקיבוץ הדתי ובין בני עקיבא בבניין הארץ בשנים תרפ"ט – תש"ח (1948-1929)
גב' גולדרייך שירה גאוגרפיה של טרור במרחבים עירוניים
גב' גולדרייך שירה גאוגרפיה של טרור במרחבים עירוניים
מר גלבוע גד אפקט האואזיס על תחושת הנוחות האקלימית של האדם באזור אקלים חם ויבש: מקרה בוחן עין יהב, ישראל
מר דובר גיל מידע סביבתי, מידע לגבי סיכון בריאותי והנכונות לשלם עבור הפחתת זיהום אויר: ניתוח העדפות צרכנים
מר דובר גיל מידע סביבתי, מידע לגבי סיכון בריאותי והנכונות לשלם עבור הפחתת זיהום אויר: ניתוח העדפות צרכנים
מר דרהי עמרי
מר וינברג ערן מגה פרויקט עירוני ככלי להתחדשות עירונית: ראשון לציון כמקרה בוחן
מר וינברג ערן מגה פרויקט עירוני ככלי להתחדשות עירונית: ראשון לציון כמקרה בוחן
מר ונגר דימיטרי
מר חגי עומר השפעת טמפרטורת פני הים התיכון וקביעת תנאי התחלה על חיזוי התפתחותן ועוצמתן של סופות חורף קיצוניות במודל אטמוספרי אזורי
גב' חשמונאי ענבר דינמיקה של אוכלוסית אקליפטוס המקור (Eucalyptus camaldulensis) בבתי גידול לחים בישראל
גב' כבהה רשא
גב' לדרפיין תמי
עו"ד לוין ניקול
גב' מוטולה עדי תפקידה של מערכת המשפט בתהליכי התחדשות עירונית בישראל בין השנים 2017-2005  מקרה הבוחן של תמ"א 38
גב' מילוא רינת יישום תכנית מתאר מפורטות בתל אביב- יפו: מקרה הבוחן של תכנית B יפו
גב' מילוא רינת יישום תכנית מתאר מפורטות בתל אביב- יפו: מקרה הבוחן של תכנית B יפו
עו"ד מליח לינור
גב' מסארווה שדא השתנות תכונות הקרקע בגינות ביתיות במרחב העיר טייבה
מר מתן ניצן תחנות דלק בישראל: השפעות על איכות מי התהום והקרקע והערכת היעילות של שיטות הניטור הקיימות
גב' נוה שלוה גורמים המשפיעים על מצב הנחלים העירוניים במישור החוף המרכזי של ישראל
גב' נרובליאנסקי יוליה בחינת הקשר בין אקוויפרים חופיים כלואים לים על פי התנודות הטיידליות במפלס
גב' סרוסי הדס
גב' עבד אל קאדר מונה מטרדים סביבתיים כתוצאה מפעילויות תעשייה ומלאכה בטייבה והשלכותיהם: השוואה בין אזורי המגורים, הכביש הראשי ואזור התעשייה
מר קסטוריאנו בן חקר התפשטות תוצרי התפלה בסמוך לנקודות הזרמה על קו החוף ועל קרקעית הים
גב' קסרטו דפנה הערכה נופית, היבטים וכלים לניהול: המקרה של הנגב הצפון מערבי
מר רוזנברג גל כימות ההשפעות של פעולות אגרוטכניות והרכב הנוף על תפוצה מרחבית של עשבים בחלקות בצל
גב' שויצר רחל התפתחות תפיסות שימור ומדיניות שימור מורשת תרבותית בנויה בישראל במהלך המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21
מר שחר פורקש עמיר
מר שלום בן מיפוי נוף תרבות ושחזורו: המקרה של אגן פולג
מר שקדי דוד סחיפה בקרקעות חרסיתיות עם תכולת חרסית שונה בהשפעת גשם בטמפרטורות שונות: ניסויים במדמה גשם במעבדה
מר שרעבי עדו