תכנית לתואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

להרשמה

חקר הרגולציה מחייב גישה בינתחומית המאפשרת שימוש בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים שונים. התוכנית לתואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית תאפשר לסטודנט ללמוד באופן שיטתי את נושא הרגולציה, תוך דיון בתאוריות כלליות של רגולציה וביישומן הספציפי לתחום הסביבתי. התחום הסביבתי הוא אחד התחומים שבו השימוש בכלים רגולטורים חדשניים רווח במיוחד והוא נמצא בחזית הידע של תחום הרגולציה בכלל.

התוכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית, שהיא היחידה בתחומה בישראל, נועדה לחשוף את הסטודנטים לתאוריה של רגולציה באופן כללי וליישומים בתחום הסביבה. התוכנית תפתח בפני הסטודנטים את עולם הידע העשיר והמגוון ותיתן להם כלים לביצוע מחקר בתחום. התכנית גם תכשיר את הסטודנטים לעבודה מעשית בתחום הרגולציה הסביבתית, במגזר הציבורי והפרטי ובתחומים הנושקים לו כגון אכיפה, בריאות ציבור, תכנון ושלטון מקומי.

התוכנית מובלת במשותף על ידי הפקולטה למשפטים והמחלקה לסביבה, תכנון וקיימות  ותעניק לסטודנטים כלים בין-תחומיים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים. בראש התכנית עומד פרופ' אורן פרז מהפקולטה למשפטים. מהמחלקה לסביבה, תכנון וקיימות מובילה את התכנית ד"ר אורית רותם.

התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון במשפטים, בגאוגרפיה וסביבה וכן לבוגרי מדעי הטבע והחברה.

סרטון התכנית

פירוט תכנית הלימודים תשפ"ד

מערכת שעות תשפ"ד

דברי בוגרת התכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית


להשארת פרטים עבור מתעניינים בתכנית.

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 25/02/2024