מר דוד שקדי

תואר
M.A
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) שרה פריאנטה
תחומי מחקר
כותרת המחקר
סחיפה בקרקעות חרסיתיות עם תכולת חרסית שונה בהשפעת גשם בטמפרטורות שונות: ניסויים במדמה גשם במעבדה

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020