פרופ' (אמריטוס) מיכאל סופר

טלפון
פקס
03-7384033
דוא"ל
soferm1@biu.ac.il
משרד
בניין 213, חדר 312
שעות קבלה
יום רביעי, 11:00-10:00, סמסטר א'
תחומי מחקר
  קורות חיים

  פעילות ציבורית:

  יו"ר הוועדה הלאומית לגאוגרפיה לאיגוד הגאוגרפי הבינלאומי (International Geographical Union)
   
   
  תחומי הוראה:
  תואר ראשון
  גאוגרפיה כלכלית
  גאוגרפיה כלכלית של ישראל
  גאוגרפיה של העולם השלישי
  גאוגרפיה של המרחב הכפרי
  גאוגרפיה של איי האוקיינוס השקט
   
  תואר שני
  הבנייה מחדש של המרחב הכפרי
  פיתוח אי-שוויוני
  סוגיות ביזמות ופיתוח מקומי
  סדנה בסוגיות של תכנון וסביבה במרחב הכפרי
  סוגיות מתקדמות בגאוגרפיה כלכלית
   
   
  תחומי התמחות
  גאוגרפיה כלכלית,
  תמורות בתעסוקה ובשימושי קרקע במושב
  תמורות בשובל העירוני כפרי
  תיעוש, יזמות וסביבה ביישוב הערבי בישראל
  תמורות בכפר הפיג'יאני
  פרסומים

  I. REFEREED BOOKS

  1. Schnell, I., Sofer, M., Drori, I. (1995) Arab Industrialization in Israel: Ethnic Entrepreneurship in the Periphery. Greenwood, Praeger, N.Y. (203 pp.).

  2. Sofer, M., Schnell, I., Drori, I., Atrash, A. (1995) Entrepreneurship and Industrialization in the Israeli Arab Society. The Institute for Israeli Arab Studies, Beit Berl, (199 pp.) (Hebrew).

  3. Foeken, D., Sofer, M., Mlozi, M. (2004) Urban Agriculture in Tanzania: Issues of Sustainability. Research Report Series no. 75, African Studies Centre, Leiden University, Leiden (195 p.) ISBN 90 5448.060.2


  II. CHAPTERS IN REFEREED BOOKS

  1. Sofer, M. (1982) Netanya: A Central Place in the Sharon District, In: A. Shmueli and al. (eds.) The Book of Netanya. Studies in Regional Geography of Eretz-Israel, Eretz: Tel-Aviv University Press, pp.217-233 (Hebrew).

  2. Sofer, M., Drori, I. (1993) Land Settlement Schemes in Jamaica and Fiji: Progress Through Transformation, In: Lockhart, D.G., Drakakis-Smith, D. and Schembri, J. (eds.) Small Island Development: Issues and Prospects. Routledge, London, pp.179-204.

  3. I. Benenson, I. Schnell, M. Sofer (1996) Interactive Expansion of Economic Network into Components: Arab Industry in Israel as an Example, In: Rumor, M., MacMillan R., Ottens, H.F.L. (eds.) Geographical Information: From Research to Application Through Cooperation. IOS Press, Amsterdam, pp.708-711.

  4. Sofer, M. (1996) Pluriactivity on the Rural-Urban Fringe of Tel-Aviv, In: Y. Gradus and G. Lipshitz (eds.) The Mosaic of Israeli Geography. The Negev Center for Regional Development, Ben-Gurion University of the Negev Press, pp.139-144.

  5. Schnell, I., Sofer, M. (1996) Arab Industrial Entrepreneurship in Israel, In: Y. Gradus and G. Lipshitz (eds.) The Mosaic of Israeli Geography. The Negev Center for Regional Development, Ben-Gurion University of the Negev Press, pp.227-233.

  6. Sofer, M., Benenson, I., Schnell, I. (2001) Ethnic Minorities Strategies for Market Formation: The Israeli Arab Case, In: Taylor, M and Felsenstein, D. (eds.) Promoting Local Growth: Process, Practice and Policy. Ashgate Publishing, Aldershot, pp. 183-208.

  7. Sofer, M., Schnell, I. (2002)  Over - and Under-Embeddedness: Failures in Developing Mixed Embeddedness among Israeli Arab Entrepreneurs, In: Taylor, M. and Leonard, S. (eds.) Embedded Enterprise and Social Capital: International Perspectives. Ashgate Publishing, Aldershot, pp. 222-247.

  8. Sofer, M., Schnell, I. (2003) The Local Embeddedness of Ethnic Entrepreneurship: Over- and Under- Embeddedness in the Israeli Arab Economy, In: Sforzi, F. (ed.) The Institutions of Local Development. Ashgate Publishing, Aldershot, pp. 29-49.

  9. Sofer, M., Schnell, I. (2005) Ethnic Entrepreneurship and Embeddedness: The Case of Lower Galilee, In: Lagendijk, A. and Oinas, P. (eds.) Proximity, Distance and Diversity: Issues on Economic Interaction and Local Development. Aldershot: Ashgate, pp. 69-88. ISBN 0754640744

  10. Schnell, I., Sofer, M. (2006) Barriers to Economic Development in the Arab Economy in Israel, in Hasson, S. and Karrayani, M.M. (eds.) Arabs in Israel: Barriers to Equality, The Phloreseimer Institute, Jerusalem (Hebrew), pp. 204-212.

  11. Guran. L., Sofer, M. (2011) Migration dynamics in Romania and the Counter-Urbanisation Process: A Case Study of Bucharest’s Rural-Urban Fringe, in Hedberg, C. and Carmo, R.M. (eds.) Translocal Ruralism: Mobility and Connectivity in European Rural Space, The GeoJournal Library Book series, Vol. 103, Springer, pp. 87-102.

  12. Saada, T., Sofer, M. (2013) Female Entrepreneurship on Moshavim: A case Study in the Lev HaSharon Regional Council, in Fogiel-Bijaoui, S. and Sharaby, R. (eds.) Private and Public: Women in the Kibbutz and the Moshav, Yad Tabenkin and Magnes, Jerusalem, 325-350 (Hebrew).

   

  III. ARTICLES IN REFEREED PERIODICALS

  1. Sofer, M. (1985) Yaqona and the Peripheral Economy, Pacific Viewpoint, Vol. 26(2), pp.415-436.

  2. Sofer, M. (1985) The Dependency Paradigm Applied to the Fijian Periphery, The Singapore Journal of Tropical Geography, Vol. 6(2), pp.127-138.

  3. Sofer, M. (1987) Progress Through Transformation - a Fijian Village, Pacific Viewpoint, Vol. 28(1), pp.1-19.

  4. Sofer, M. (1988) Core-Periphery Structure in Fiji, Environment and Planning D: Society and Space, Vol. 6(1), pp.55-74.

  5. Sofer, M. (1990) The Impact of Tourism on a Village Community: A Case Study of Votua Village, Nadroga/Navosa, Fiji, The Journal of Pacific Studies, Vol. 15, pp.107-130.

  6. Sofer, M. (1992) The Core-Periphery Paradigm and Capitalist Development in the Third World: A Critical Review, Horizons, Vol. 33-34, pp. 87-102 (Hebrew).

  7. Sofer, M. (1992) Labour Circulation and the Village Economy in Fiji, The Singapore Journal of Tropical Geography, Vol. 13(2), pp.118-129.

  8. Sofer, M. (1993) Uneven Regional Development and Internal Labour Migration in Fiji, World Development, Vol. 21(2), pp.301-310.

  9. Sofer, M., Drori, I. (1993) Cooperation, Communalism and Individualism: Rural Development and Land Settlement Schemes in Jamaica and Fiji, Journal of Rural Cooperation, Vol. 21(2), pp.191-214.

  10. Sofer, M., Schnell, I., Drori, I., Atrash, A. (1994) Land and Industrialization in the Arab Settlements in Israel, Horizons in Geography, Vol. 39, pp. 47-58 (Hebrew).

  11. Sofer, M., Gal, R. (1995) Environmental Implications of the Entrance of Non-Agricultural Businesses into the Moshavim, Horizons in Geography, Vol. 42-43, pp. 39-50 (Hebrew).

  12. Sofer, M., Gal, R. (1996) Enterprises in Village Israel and Their Environmental Impacts, Geography, Vol. 81(3), pp. 235-245.

  13. Sofer, M., Schnell, I. (1996) Arab Industry in the Israeli Economy, The Economic Quarterly, Vol. 43(3), pp.482-499, (Hebrew).

  14. Sofer, M., Schnell, I., Drori, I. (1996) Industrial Zones and Arab Industrialization in Israel, Human Organization, Vol. 55(4), pp. 465-474.

  15. Sofer, M. (1996) Arab Industrialization in Israel, Revista Geografica, Vol. 2-3 (new series), pp. 165-168.

  16. Benenson, I., Sofer, M., Schnell, I. (1998) Analysis of Economic Networks: Geographical Information Systems as a Visualization Tool, Applied Geography, Vol. 18(2), pp. 117-135.

  17. Sofer, M., Ne'eman, U. (1998) Occupational Transformation in Moshav Households on the Fringe of the Tel-Aviv Metropolitan Area: Causes and Trends, Horizons in Geography, Vol. 48-49, pp. 59-83 (Hebrew).

  18. Sofer, M., Bordanc, F. (1998) Opportunities, Constraints and Pluriactivity in Rural Romania during the Transition Period: Preliminary Observations, GeoJournal, Vol. 44(4), pp. 283-296.

  19. Schnell, I., Benenson, I., Sofer, M. (1999) The Spatial Pattern of Arab Industrial Markets in Israel, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 89(2), pp. 312-337.

  20. Sofer, M., Schnell, I. (2000) The Restructuring Stages of Israeli Arab Industrial Entrepreneurship, Environment and Planning A, Vol. 32, pp. 2231-2250.

  21. Sofer, M. (2001) Pluriactivity in the Moshav: Family Farming in Israel, Journal of Rural Studies, Vol. 17, pp. 363-375.

  22. Schnell, I., Sofer, M. (2002) Unbalanced Embeddedness of Ethnic Entrepreneurship: The Israeli Arab Case, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, Vol. 8(1/2), pp. 54-68.

  23. Schnell, I., Sofer, M. (2003) Embedding Entrepreneurship in Social Structure: Israeli Arab Entrepreneurship, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 27(2), pp. 300-318.

  24. Sofer, M. and Applebaum, L. (2004) Changing Land Use Patterns of Moshav Nahalal: 1921-1996. Horizons in Geography, Vol. 59, pp.118-128 (Hebrew).

  25. Applebaum, L., Sofer, M. (2004) The Moshav – Current Changes and Future Trends, Horizons in Geography, Vol. 59, pp. 36-60 (Hebrew).

  26. Sofer, M. (2004) The Second Generation in the Moshav: Agriculture and Pluriactivity, Horizons in Geography, Vol. 60-61, pp. 119-126 (special English edition).

  27. Sofer, M. (2005) The Future of Family Farming in Israel: The Second Generation in the Moshav, The Geographical Journal, Vol. 171, pp. 357-368.

  *  Sofer, M., Bordanc, F. (2005) Opportunities, Constraints and Pluriactivity in Rural Romania during the Transition Period: Preliminary Observations, Agricultural Economics and Rural Development Vol. 2(8), pp. 61-80. [Republication of a 1998 paper in GeoJournal. [This time in a series of: The Romanian Academy, National Institute of Economic Research and Institute of Agricultural Economics].

  28. Sofer, M., Potchter, O. (2006) The Urban Heat Island of a City in an Arid Zone: The Case of Eilat, Israel, Theoretical and Applied Climatology, Vol. 85, pp. 81-88.

  29. Sofer, M., Applebaum, L. (2006) The Rural Space in Israel in Search of Renewed Identity: The Case of the Moshav, Journal of Rural Studies, Vol. 22, pp. 323-336.

  30. Potchter, O., Sofer, M. (2006) The Characteristics of the Urban Heat Island of Eilat, Merhavim, Vol. 6, pp. 15-39 (Hebrew).

  31. Sofer, M. (2007) Yaqona and the Peripheral Economy Revisited, Asia Pacific Viewpoint, Vol. 48(2), pp. 234-249.

  32. Sofer, M., Schnell, I. (2007) The Integration of Arab Entrepreneurs in the Israeli Economy, Horizons in Geography, Vol. 68-69, pp. 73-98 (Hebrew).

  33. Sofer, M., Grossman, D. (2007) The Kibbutz in Search of a New Identity, Analele Universitatii Spiru Haret, Seria Geografie, Vol. 10, pp. 103-114.

  34. Sofer, M. (2008) Transformation of the Rural Space in Israel and Its Implications on Rural Tourism, Journal of Tourism Trends and Challenges, Vol. 1(1), pp. 99-109.

  35. Sofer, M. (2009) Twenty Years of Change in the Fijian Periphery: The Case of the Kadavu Island, Fiji, Singapore Journal of Tropical Geography, Vol. 30, pp. 343-357.

  36. Sofer, M., Applebaum, L. (2009) The Emergence of Farmers-Entrepreneurs as Local Development Agents in the Rural Space of Israel, Rural Studies, Vol. 20, pp. 107-125.

  37. Ben-Dror, G., Sofer, M. (2010) Weakening Cooperation in the Israeli Moshav: Preliminary Aspects, Journal of Rural Cooperation, Vol. 38(2), pp. 156-172.

  38. Guran-Nica, L., Sofer, M., Ştefan, N. (2011) New Rural-Urban Relationships in Romania: Issues at the Rural-Urban Fringe of Bucharest, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geographia, Vol. 56(1), PP. 127-140.

  39. Gnaiem, N., Sofer, M., Potchter, O., Yakov, Y. Gnaim, J. (2012) Noise Hazards From Industry and Workshop Activities in Residential Areas: A case Study of Baqa el Garbiah, Horizons in Geography, Vol. 78, pp. 122-140 (Hebrew).

  40. Sofer, M., Applebaum, L. (2012) Social and Economic Inequality in the Rural Space of Israel, Rural Studies, Vol. 27, pp. 75-94.

  41. Applebaum, L., Sofer, M. (2012) The Moshav in Israel: An Agricultural Community in a Process of Change – A Current View, Horizons in Geography, (special issue) Vol. 79-80, pp. 194-209.

  42. Sofer, M., Potchter, O., Gnaiem, N., Gnaim. J. (2012) Environmental Nuisances: Impacts of Industrial Activities in Residential Areas of Arab Municipalities in Israel, Applied Geography, Vol. 35, pp. 353-362. http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.08.005

  43. Applebaum, L., Sofer, M. (2012) The Role of Farm-Based Businesses in Promoting Agricultural and Rural Development, Horizons in Geography, Vol. 81-82, pp. 52-74 (Hebrew).

  44. Bitnner, C., Sofer, M.  (2013) Land Use Changes in the Rural-Urban Fringe: An Israeli Case Study, Land Use Policy, Vol. 33, pp. 11-19.

  45. Sofer, M. (2013) The Rural-Urban Fringe: Theoretical Issues and Israeli Experience, Landscape and Geodiversity, Vol. 1, pp. 1-9.

  46. Sofer, M. (2015) Kadavu Island: Adaptation and stagnation in the Fijian periphery, Miscellanea Geographica: Regional Studies on Development, Vol. 19(2), pp. 14-20. DOI: 10.1515/mgrsd-2015-0006

  47. Sofer, M., Grossman, D., Grossman, E. (2015) The Communal and Renewing Kibbutz: Ideology, Management and Institutional Change, Rural Studies, Vol. 38, pp. 19-37.

  48. Sofer, M., Saada, T. (2016) Entrepreneurship of women in the rural space in Israel: Catalysts and obstacles to enterprise development, Sociologia Ruralis. DOI: 10.1111/soru.12125

  49. Amit-Cohen, I., Sofer, M. (2016) Cultural Heritage and its Economic Potential in Rural Society: The Case of the Kibbutzim in Israel, Land Use Policy, Vol. 57, pp. 368-376. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.05.031

  IV. ON LINE PAPERS

  1. Sofer, M. (2005) Local Development: Regional Integration and Market Opportunities in the Lower Galilee, The First Web Conference of the Commission on Local Development, International Geographical Union.  http://hl2.biu.ac.il/default.asp

  2. Galor, Z. and Sofer, M. (2017)

  קרן שמורה: האם עוגן ההצלה הכספי של הקואופרטיב או שרות רע לחבר

  אתר האיחוד החקלאי

  http://185.56.74.242/index.php/component/k2/item/29782-2017-04-23-10-34…

   

  V. ARTICLES IN NON-REFEREED PERIODICALS

  1. Sofer, M. (1999) Transformation in the Employment Structure in Moshav Households, Mahalachim, pp. 194-203 (Hebrew).

  2. Cohen, E., Sofer, M. (2007) Changes in the Moshavim on the Fringe of a Metropolitan Area: The Case of Hof Ha’Carmel Regional Council, Karka, Vol. 63, pp. 94-123 (Hebrew).

  3. Ben-Dror, G., Sofer, M. (2008) Factors Affecting the Collective System in the Moshav: Preliminary Aspects. Karka, Vol. 65, pp. 43-69 (Hebrew).


  VI. PROCEEDINGS ARTICLES

  1. Potchter, O., Sofer, M. (2002) The Influence of Desert, Sea and Topography on Urban Heat Island in Extreme Arid and Hot Conditions: The Study of Eilat, Proceeding of the Fourth Symposium on the Urban Environment, Norfolk, Virginia U.S.A.

  2. Sofer, M. (2003) Trends in the Agricultural Activities in Israel and Changes in the Farming Settlements, Proceedings of the Romanian-Israeli Symposium on Socio-Economic Changes in the Rural Space in Romania and Israel, Bucharest, July, 2000.

  3. Morgenstern, D., Sofer, M. (2004) Non-agricultural Land-Uses in the Rural Settlements in Israel, Karka, Vol. 58, pp. 91-101 (Hebrew).

  4. Sofer, M. (2007) Yaqona and the Peripheral Economy of the Island of Kadavu, Progress in Sustainable Rural Development, Proceedings of the 14th Colloquium of the Commission on the Sustainable Development of Rural Systems of the International Geographical Union (I.G.U.), held conjointly with the Commissions on Land Use and Cover Change and Local Development, Cairns, Australia, July 2006. Hard copy: ISBN 92-95027-11-6. CD-ROM: ISBN 92-95027-12-4.

  5. Galor, Z., Sofer, M. (2012) Evolution passée et récente des villages coopératifs en Israël, Proceedings of the International Cooperative Movement: Genesis and Modern Development Trends, Higher Educational Institution of Ukoopspilka, Poltava University of Economics and Trade, Ukraine, 16-17 February 2012, pp. 529-534. (In French and in Ukraine).

  6. Guran-Nica, L., Sofer, M., And Bistriceanu Pantelimon, C. (2016)  From Urbanization to Metropolization; a Case Study of Romania, Procedia of economics and Business Administration, Bucharest September 29-30.


  VII. BOOK REVIEWS

  1. Rural Process-Pattern Relationship: Nomadization, Sedentarization and Settlement Fixation, by David Grossman. New York: Praeger, 1992. In: Journal of Rural Studies, Vol. 10(1), 1994.
  1a. The same review appeared in: Geographical Research Forum, Volume 14, 1994.

  2. The Industrial Geography of Israel, by Y. Gradus, E. Razin, S. Krakover. London: Routledge, 1993. In: Geographical Research Forum, Volume 15, 1995.

  3. Economic Restructuring, Coping Strategies and Social Change: Implications for Institutional Development in Africa, by Y. Bangura, Discussion Paper No. 52, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva, 1994. In: Journal of Rural Cooperation, Vol. 24(2), 1996.

  4. Salvaging Nature: Indigenous Peoples, Protected Areas and Biodiversity Conservation, by M. Colchester, Discussion Paper No. 55, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva, 1994. In: Journal of Rural Cooperation, Vol. 24(2), 1996.

  5. Urban development and New Towns in the Third World: Lessons from the New Bombay Experience, by Alain R.A. Jacquemin, Aldershot: Ashgate, 1999. In: Geographical Research Forum, Vol. 21, 2001.

  6. Renegotiating Rural Development in Ireland, by John McDonagh, Aldershot: Ashgate, 2001. In: Journal of Rural Cooperation, Vol. 31(1), pp. 86-88, 2003.

  7. Reading Economic Geography, edited by Trevor J. Barnes, Jamie Peck, Eric Sheppard, and Adam Tickell, London: Blackwell Publishing, 2004. In: Geographical Research Forum, Vol. 24, pp. 133-135, 2004.

  8. Clusters and Regional Development: Critical Reflections and Explorations, edited by Bjorn Asheim, Philip Cooke and Ron Martin, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2006. In: Geographical Research Forum, Vol. 27, 134-136, 2007.

  9. Sustainable Rural Systems: Sustainable Agriculture and Rural Communities, edited by Guy M. Robinson, Aldershot: Ashgate, 2008. Appeared in the series: Perspectives on Rural Policy and Planning, In: Journal of Rural Cooperation, Vol. 36(2), pp. 180-182, 2008.

  10. Globalising Worlds and New Economic Configurations, edited by Christine Tamásy and Mike Taylor, Farnham: England and Burlington, USA: Ashgate Publishing Limited, 2008. In: Geographical Research Forum, Vol. 29, pp. 174-176, 2009.

  11. Rural Revival? Place Marketing, Tree Change and Regional Migration in Australia, by John Connell and Phil McManus, Aldershot: Ashgate, 2011. In: Journal of Rural Cooperation, Vol. 39(2), pp. 166-168, 2011.

  12. Revisiting rural places: pathways to poverty and prosperity in Southeast Asia, by Jonathan Rigg and Peter Vandergeest (eds) Singapore: National University of Singapore Press, 2012. In: Australian Geographer, 44:4, 482-484, 2013.

   DOI: 10.1080/00049182.2013.852507


  VIII. TEXTBOOKS

  1. Sofer. M. (1981) Introduction to Topography. Academon, 92 pp. (Hebrew).

  2. Sofer, M. (2002) Japan - The Geography of a Country. Kineret Publishing House, Tel-Aviv, 135 pp. (Hebrew).

  3. Sofer, M., Ben-Arieh, R. (2002) Japan - The Geography of a Country: Teachers Guide. Kineret Publishing House, Tel-Aviv, 40 pp. (Hebrew).


  IX. ITEMS IN ENCYCLOPEDIAS

   

  Sofer, M. (1993) 35 different entries for the section on Oceania in the Encyclopaedia of the Peoples of the World, The Jerusalem Publishing House.


  X. EDITING

  1. Sofer, M. (1993) Regional Editor – the section on Oceania in the Encyclopaedia of the Peoples of the World, The Jerusalem Publishing House, 1993.

  2. Sofer, M. (1998) Guest Editor – Horizons in Geography, Vol. 48-49, Transformation in the Rural Space (Hebrew).

  3. Sofer, M. (2000) Scientific Editor – Thesaurus: Geographical Facets, Two Volumes: Volume A - Israel, Volume B - The World, Mofet, Institute, Tel-Aviv (Hebrew).

  4. Sofer, M., Kutiel, H., Guran, L. (2003) (Editors) Proceedings of The Romanian-Israeli Symposium on Socio-Economic Modifications in the Rural Space in Romania and Israel. Bucharest, July 2000.

  5. Sofer, M., Applebaum, L. (2004) Guest Editors – Horizons in Geography, The Moshav, Vol. 59 (Hebrew).

  6. Sofer, M., Golan, A., Schnell, I. (2005) Guest Editors – Horizons in Geography, The Northern Valleys, Vol. 63 (Hebrew).

  7. Sofer, M. (2007) Guest Editor – Horizons in Geography, Minorities in Israel, Vol. 68-69 (Hebrew).

  8. Sofer, M., Gelbman, A. (2011) Guest Editors – Journal of Tourism Challenges and Trends, Rural Tourism, Vol. 4(1).

  9. Kliot, N., Sofer, M. (2012) Guest Editors – Horizons in Geography, Vol. 78, Ecology and Environment (Hebrew).

  10. Applebaum, L., Sofer, M. and Amit-Cohen, I. (2012) Guest Editors – Horizons in Geography, Vol. 81-82, Changing Rural Spaces.

  11. Sofer, M., Sorensen, T. and Czapiewski, K. (2015) Guest editors – Rural Studies, Vol. 38, Local Development in Urban and Rural Space: Project and Planning.

  12. Graicer, I., Sofer, M. and Potchter, O. (2015) Guest editors - Horizons in Geography,Vol. 87, The Geographical Education and the Geography of Education (Hebrew).

  13. Sofer, M., Sorensen, T. and Bański J. (2016) Guest editors - Journal of Urban and Regional Analysis, Vol. 8(2).

   

  XII. RESEARCH REPORTS

  1. Sofer, M., Schnell, I., Drori, I. (1993) The Arab Industry in Israel. The Institute for Israeli Arab Studies, Beit Berl, (Hebrew).

  2. Sofer, M. (1997) Pluriactivity in the Moshavim on the Fringe of Tel-Aviv Metropolitan Area: Characteristics, Intensity and Spatial Distribution. Levinski College of Education and Mofet Institute, (Hebrew).

  3. Schnell, I., Sofer, M. (2001) Public Attitudes as a Base for Regional Planning, The Social and Economic Group, District Master Plan for Nazareth Region, Mabel, Architecture and Town Planning (Hebrew).

  4. Sofer, M. (2002) The Profile of the Moshav Young Generation: Agriculture and Pluriactivity. The Planning and Development Authority, The Ministry of Agriculture and Rural Development, Beit-Dagan (Hebrew).

  5. Potchter, O., Sofer, M. (2003) The Influence of Desert, Sea and Topography on Urban Heat Island in Extreme Arid and Hot Conditions: The Study of Eilat. Levinski College and Mofet Institute (Hebrew).

  6. Malongo, M., Sofer, M., Foeken, D. (2003) Sustainable Urban Agriculture in Tanzania: A Study of Two Towns. NIRP, Netherlands-Israel Development Research Programme.

  7. Grossman, D., Sofer, M. (2006) The Transformation of the Communal System and Its Implications on the Nature of Land Uses in the Kibbutz and in the Moshav. The Institute for Land Use Research, Keren Kayemet Le’Israel (Hebrew).

  8. Sofer, M., Applebaum, L. (2008) Self-Owned Non-Farming Enterprises on Family Farms and Their Contribution to Agriculture and the Rural Settlement, The Chief Scientist, The Ministry of Agriculture and Rural Development, Beit-Dagan (Hebrew).

  9. Gnaim J., Sofer, M., Potchter, O. Gnaiem N. (2011) Environmental Nuisances as a Result of Industrial Activities within Residential Areas in Arab Settlements in the Triangle Region, The Ministry of Science, Israel.

  10. Rolul procesului de gentrificare rurală în evoluţia satului românesc (2012) – director: Liliana Guran (conf. univ. dr.), colectiv: Michael Sofer (prof. univ. dr.), Cornelia Marin (conf. univ. dr.), Mădălina Andrei (conf. univ. dr.), Florin Vartolomei (lector univ. dr.), Popa Monica (lector univ. dr.), cu rezultate cum ar fi: rapoartele de cercetare depuse la CNCSIS, articole, comunicări la manifestări naţionale şi internaţionale.

  11. Sofer, M., Applebaum, L., Amit-Cohen, I., Rotem-Mindalli, O. (2017) Entrepreneurship in the Rural Space as a Leverage for Local and Regional Development, The Chief Scientist, The Ministry of Agriculture and Rural Development, Beit-Dagan (Centre of excellence) (Hebrew).

   

  XIII. RESEARCH SERIES PUBLICATIONS

  1. Morgenstern, D., Sofer, M. (2002) Non-agricultural Land-Uses in the Rural Settlements in Israel. The Institute for Land Use Policy Research, Keren Kayemet Le’Israel (41 pp.) (Hebrew).

  2. Sofer, M., Grossman, D. (2009) The Implications of the Transformation in the Communal System on Land Uses in the Kibbutz: Major Findings, Researches and Land Policy, Special Publication Series, The Institute for Land Policy and Land Use Research, Jerusalem, pp. 63-71 (Hebrew).

   

  XIV. OTHER PUBLICATIONS

  Policy Papers

  1. Drori, I., Sofer, M., Schnell, I. (1996) Arab Industry in Israel: Survey of the Present Situation and Future Tendencies. The Institute for Israeli Arab Studies, Beit Berl (Hebrew).

  2. Sofer, M. (Supervisor and editor) (2012) Employment Program in the Moshav in an Age of Transformation, Workshop on Planning and Environmental Issues, Department of Geography and Environment, Bar-Ilan University.

    Public Reports

  1. Applebaum, L., Sofer, M. (2010) Three Chapters in Deljo et al. (2010) Report of the Committee: The Rural Settlements in Israel in the Year 2025, A report submitted to the president of the state (Hebrew).

   

  Mimeo

  1. Shmueli, A., Sofer, M. (1982) The Sharon District in the Year 2000, Department of Geography, Tel-Aviv University (Hebrew).

  2. Regev-Metuki, G. and Sofer, M. (2011) Changes in the Moshav Population as Reflected in the Analysis of the Private Landscape of the Moshavim in the Tel-Aviv Metropolitan Rural-Urban Fringe (Hebrew).

   

  Notes

  1. Galor, Z., Sofer, M. (2011) Evolution passée et récente des villages coopératifs en Israël, RECMA (Revue Internationale de L'économie Sociale), 321, pp. 19-21 (French).

    Round table discussion

  1. Sofer, M. (2006) Marginalisation of the Rural Space in Israel: The Agricultural Sector and the Farmers, Horizons in Geography, Vol. 66, pp. 176-177 (Hebrew).

   

  מחקר

  תחומי מחקר:

  תמורות במרחב הכפרי בישראל
  יזמות במרחב הכפרי
  סוגיות סביבתיות ביישובים הערביים בישראל
  היבטים של פיתוח כפרי ואזורי בעולם השלישי
  פיתוח מקומי ואזורי

  תאריך עדכון אחרון : 13/07/2022