פרופ' (אמריטוס) יוסי כץ

טלפון
דוא"ל
katzyo1@013.net.il
משרד
בנין 213, חדר 306
שעות קבלה
יום ראשון, 16:00-15:00 (בבניין 508, חדר 010)
  תחומי התמחות
  פרופסור יוסי כץ
   
  תפקיד: פרופ' מן המניין וראש הקתדרה ללמודי תולדות הקק"ל ומפעליה
   
  דוא"ל: katzyo1@013.net.il
   
  טלפון: 03-5318192
   
  משרד: בנין 213, חדר 306
   
  תחומי מחקר: גיאוגרפיה היסטורית
                     
                      גיאוגרפיה והיסטוריה משפטית
   
                      גיאוגרפיה והיסטוריה התיישבותית
   
                      גיאוגרפיה תרבותית
   
                      גיאוגרפיה מדינית ועיצוב גבולות
   
   
  תחומי התמחות: תהליכי ההתיישבות היהודית בעיר ובכפר בארץ ישראל בעת החדשה
   
                          היסטוריה בת זמננו של ארץ ישראל ומדינת ישראל מההיבטים
                          היישוביים, הכלכליים, הפוליטיים והתרבותיים 
   
                          הציונות ובניין ארץ ישראל
   
                         תולדות הקרן הקיימת לישראל ומפעליה בארץ ישראל ובתפוצה
   
                         רכישת קרקעות והיסטוריה של בעלויות על מקרקעין
   
                        היסטוריה של חוקי המקרקעין בארץ ישראל ובמדינת ישראל
                       
                        החכירה לדורותיה
                       
                        קיבוצים וקהילות שיתופיות במגזר הכפרי והעירוני בישראל ובעולם
   
                        תהליכים תרבותיים בעיצוב המרחב: בתי קברות צבאיים וכלליים ובתי   
                        תפילה
   
                        רכוש קורבנות השואה בישראל ובעולם
   
                        הקמתם של הכלים המוסדיים לשמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת
                        ההיסטורית בישראל
   
                       קבוצות אתניות במרכז ובמערב קנדה
   
                       קהילות יהודיות בקנדה
   
                      הקהילה ההוטרית בצפון אמריקה

   

   
  פרסומים

   

  ספרים שעברו שיפוט

   

  1. עיר נולדת: סיפורן של תל אביב וארץ ישראל בתקופת העליה השניה על פי מכתביו של דוד סמילנסקי, ירושלים: משרד הביטחון, תשמ"א.
  2. אהל משה: מאה שנה לשכונה ולבית הכנסת שלה, תרמ"ב-תשמ"ב, ירושלים: המרכז לאמנות יהודית, תשמ"ד.
  3. גאולה תתנו לארץ: חברת גאולה לרכישת קרקעות, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשמ"ז.
  4. היזמה הפרטית בבניין ארץ-ישראל בתקופת העלייה השנייה, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשמ"ט.
  5. ההתיישבות היהודית בהרי חברון ובגוש עציון, 1947-1940, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ב.
  6. תורה ועבודה בבניין הארץ: הקיבוץ הדתי בתקופת המנדט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ו.
  7. רכוש שנשכח: לגורל רכושם של קורבנות השואה המצוי בישראל, ירושלים: יד ושם, תש"ס.
  8. מדינה בדרך: התכניות הציוניות לחלוקת ארץ-ישראל ולהקמת מדינה יהודית, ירושלים: מאגנס, תש"ס.
  9. בחזית הקרקע: קרן קימת לישראל בטרם מדינה, ירושלים: מאגנס, תשס"ב.
  10. והארץ לא תימכר לצמיתות: מורשת הקרן הקיימת לישראל והחלת עקרונותיה בחקיקה בישראל, רמת גן וירושלים: הקתדרה לחקר תולדות הקרן הקיימת לישראל ומפעליה באוניברסיטת בר-אילן והמכון לחקר תולדות הקק"ל, תשס"ב.
  11. ירושלים – משכונות לעיר חצויה, רמת גן: מרכז רננרט לחקר ירושלים, אוניברסיטת בר-אילן, 2003.
  12. לעצור את הדחפור: הקמתם של הכלים המוסדיים לשמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת ההיסטורית של מדינת ישראל, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 2004.
  13. באמונתם יחיו: המושבות ההוטריות בצפון אמריקה 1874‑2005, רמת אפעל: יד טבנקין, 2007 (עם ג'והן לאר).
  14. לב ואבן: סיפורה של המצבה הצבאית בישראל 1948‑2006, תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2007.
  15. על חשבון הקרבנות: עיונים חדשים בהסכם השילומים, הפיצויים האישיים והשבת רכוש הקרבנות בישראל, תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2009.
  16. מחזון לחוזה: תולדותיו ומורשתו של חוזה החכירה של הקרן הקיימת לישראל עם ההתיישבות העובדת, 1901‑1960, ירושלים: הספרייה הציונית – ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית, 2012.
  17. בדרכן ילכו: מסע אל הנשים בקומונות ההוטריות בימינו – עיון ותיעוד, רמת אפעל: יד טבנקין, 2015 (עם רותי כץ).
  18. אל האדמה: הכמיהה היהודית להתיישבות בארץ ישראל בעת החדשה, רמת גן 2019.
  19. The Business of Settlement, Jerusalem and Ramat Gan: Magnes and Bar-Ilan University Press, 1994.
  20. Partner to Partition: The Jewish Agency's Partition Plan in the Mandate Era, London: Frank Cass, 1998.
  21. Between Jerusalem and Hebron: Jewish Settlement in the Pre-State Period, Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 1998.
  22. The Last Best West: Essays on the Historical Geography of the Canadian Prairie, Jerusalem: Magnes, 1999 (in conjunction with J.C. Lehr).
  23. The Religious Kibbutz Movement in the Land of Israel, Jerusalem and Ramat Gan: Magnes and Bar-Ilan University Press, 1999.
  24. The Battle for the Land: The History of the Jewish National Fund Before the Establishment of the State of Israel, Jerusalem: Magnes, 2005.
  25. Inside the Ark: The Hutterites in North America, Regina: University of Regina – CPRC Press, 2012 (second edition 2014) (in conjunction with J.C. Lehr).
  26. The Tombstone in Israel's Military Cemetery Since 1948: Israel's Transition from Collectivism to Individualism, Berlin, Boston and Jerusalem: De Gruyter & Magnes, 2014.
  27. The Land Shall Not Be Sold in Perpetuity: The Jewish National Fund and the History of State Ownership of Land in Israel, Boston and Jerusalem: De Gruyter & Magnes, 2016.

   

   

   

  מאמרים בכתבי עת שפיטים ובספרים שפיטים

   

  1. "ראשיתה של המושבה כנרת", נופים, 5 (1977), עמ' 37‑49.
  2. "השוואה בין המושבה כנרת בראשיתה וחות מגדל", נופים, 9‑10 (1978), עמ' 145‑154.
  3. "תכניות להקמת 'ערי-גנים' בארץ-ישראל בעשור השני של המאה העשרים", קתדרה, 15 (ניסן תש"ם), עמ' 198‑200.
  4. "אחוזת פוריה – האחוזה הראשונה בארץ-ישראל", אופקים בגאוגרפיה, 4 (תש"ם), עמ' 57‑65.
  5. "מפעל ה'אחוזות' בארץ-ישראל, 1908‑1917", קתדרה, 22 (טבת תשמ"ב), עמ' 119‑144.
  6. "שלבים ברכישת עמק יזרעאל", קרקע, 21‑22 (פברואר 1982), עמ' 47‑51.
  7. "נסיונות רכישתה של 'שייח' מוניס' ערב מלחמת-העולם הראשונה", ד' גרוסמן (עורך), בין ירקון ואילון: מחקרים על גוש דן ועמק לוד, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1983, עמ' 139‑159.
  8. "הקמתה וראשיתה של שכונת 'הרצליה' – השכונה העברית הראשונה על הכרמל", אופקים בגאוגרפיה, 8 (תשמ"ד), עמ' 49‑57.
  9. "מחלוקת פנים ציונית על התיישבות יהודית מחוץ לארץ-ישראל: 'פרשת תורכיה', 1911‑1912", ציון, מט, ג (תשמ"ד), עמ' 265‑288.
  10. "דיפוזיה של רעיון אורבני: שכונת 'תל אביב' כמודל לתכניות להקמת פרברים מודרניים בארץ-ישראל בסוף העשור הראשון של המאה ועד מלחמת העולם ה-1", אופקים בגאוגרפיה, 11‑12 (1984), עמ' 108‑127.
  11. "רכישת קרקעות על ידי יהודים – תגובה", רבעון לכלכלה, 122 (1984), עמ' 315‑316.
  12. "חברת אחוזת בית 1909-1906: הנחת היסודות להקמתה של תל-אביב", קתדרה, 33 (תשרי תשמ"ה), עמ' 161‑191.
  13. "תכניות ציוניות לרכישת קרקעות בלבנון בתחילת המאה העשרים", קתדרה, 35 (ניסן תשמ"ה), עמ' 53‑57.
  14. "מקומו של ההון הפרטי בהתיישבות החקלאית בתקופת העלייה השנייה", דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, 9, ב, 2 (1985), עמ' 95‑99.
  15. "סיוע הקרן הקיימת להקמת שכונות עירוניות לפני מלחמת העולם הראשונה: פרק בתולדות יחסו של הממסד הציוני להתיישבות העירונית בארץ-ישראל", מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל, יב (תשמ"ו), עמ' 99‑108.
  16. "תחרות פנים-ציונית על רכישת קרקעות בארץ-ישראל: הקמתה ופעולותיה של 'חברה חדשה לקניית ומכירת קרקעות', 1914-1912", הציונות, יא (1986), עמ' 119‑158.
  17. "ראשיתה של טבריה החדשה: המאמצים להקמת שכונות יהודיות מחוץ לחומת טבריה בראשית המאה העשרים", מטוב טבריה, 4 (תשמ"ז), עמ' 23‑30.
  18. "יזמה 'קפיטליסטית לאומית' בפעילות ההתיישבות של ההון הפרטי הציוני בארץ-ישראל בראשית המאה הכ'", היסטוריה יהודית, 2, 1 (אביב תשמ"ז), עמ' 7‑20.
  19. "נסיון ההתיישבות בכפר אוריה ערב מלחמת העולם הראשונה", ציון, נב, 1 (תשמ"ז), עמ' 45‑55.
  20. "מפעלם ההתיישבותי של ציוני מוסקבה האמידים: אחוזת מגדל, 1910‑1921", קתדרה, 42 (טבת תשמ"ז), עמ' 129‑152.
  21. "כשלונה של שיטה: הפרק האנגלי בתולדות כרכור", י' בן-אריה, י' בן-ארצי וח' גורן (עורכים), מחקרים בגאוגרפיה היסטורית-יישובית של ארץ-ישראל, א, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשמ"ח, עמ' 118‑127.
  22. "דיוני ועדת הסוכנות להעברת אוכלוסין 1937-1938 (פרק בהכנות הסוכנות היהודית לביצוע החלוקה)", ציון, נג, 2 (1988), עמ' 167‑189.
  23. "מחירי קרקעות חקלאיות בארץ-ישראל בראשית המאה העשרים ועד למלחמת העולם הראשונה: שונות גיאוגרפית ודינמיקה עיתית", א' ברגלס ומ' פיין (עורכים), עיונים בכלכלה 1986, ירושלים: האגודה הישראלית לכלכלה, 1988, עמ' 139‑153 (עם ש' נוימן).
  24. "שיתוף פעולה בין החברות והארגונים היהודיים ברכישת קרקעות ארץ-ישראל בשנים 1900‑1914", הציונות, יג (1988), עמ' 285‑297.
  25. "עובדות היסטוריות ובדיקתן", קתדרה, 49 (תשרי תשמ"ט), עמ' 182.
  26. "המפנה ביחסם של אוסישקין וחובבי ציון לפיתוח ירושלים ולהקמת האוניברסיטה העברית לפני מלחמת העולם הראשונה", ח' לבסקי (עורכת), ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשמ"ט, עמ' 107‑136.
  27. "רכישת הקרקע בתל אביב עד למלחמת העולם הראשונה – מגמות, אפיונים והשלכות יישוביות", ר' קרק (עורכת), גאולת הקרקע בארץ-ישראל – רעיון ומעשה, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשמ"ט, עמ' 165‑182.
  28. "יישובים שניטשו בשרון – המקרה של חפצי-בה: 1930-1906", א' דגני, ד' גרוסמן וא' שמואלי (עורכים), השרון: בין ירקון לכרמל, תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1990, עמ' 385‑395.
  29. "כשלון המושבות הוותיקות ומקורותיה הרעיוניים של החוה בסג'רה: גירסתו של האגרונום דב בער ברוצקוס", אופקים בגאוגרפיה, 30 (1990), עמ' 81‑87.
  30. "רכישת הקרקעות בגוש עציון ומדרום לבית-לחם (1940-1948)", קתדרה, 56 (תמוז תש"ן), עמ' 109‑135.
  31. "גיבוש הצעת הסוכנות היהודית לגבולות החלוקה, 1938-1937", ציון, נו, 4 (תשנ"א), עמ' 402‑439.
  32. "כושר הנשיאה וקצב הקליטה של ארץ-ישראל מראשית ההתיישבות היהודית החדשה עד הקמת המדינה: הבחינה הגיאוגרפית", ארץ-ישראל, כב (תשנ"א), עמ' 206‑227 (עם ש' רייכמן וי' פז).
  33. "מאפיינים מרכזיים בהקמתן של שכונות חברות הבנייה החלוציות בירושלים: משכנות ישראל 1875‑1914", י' כץ, י' בן-אריה וי' קניאל (עורכים), מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית-יישובית של ארץ-ישראל, ב, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשנ"א, עמ' 108‑132.
  34. "פתח דבר", י' כץ, י' בן-אריה וי' קניאל (עורכים), מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית-יישובית של ארץ-ישראל, ב, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשנ"א, עמ' 7‑11.
  35. "הציונות ואזור ההר בארץ-ישראל (1882‑1948)", מחקרי יהודה ושומרון, א (תשנ"ב), עמ' 185‑201.
  36. "ההתיישבות החקלאית היהודית בקנדה בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20", יהדות זמננו, 7 (תשנ"ב), עמ' 283‑310.
  37. "ראשית פעולתה של הקרן הקיימת בארץ-ישראל", קתדרה, 63 (ניסן תשנ"ב), עמ' 158‑162.
  38. "ההתיישבות היהודית בגוש עציון 1970-1967: סוף מעשה במחשבה תחילה?", עיונים בתקומת ישראל, 3 (תשנ"ג), עמ' 144‑153 (עם ש' רייכמן).
  39. "דגמים של התיישבות כפרית בארץ-ישראל", מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל, יד (תשנ"ד), עמ' 175‑185 (עם ד' גרוסמן).
  40. "עברות שמות המקומות והאתרים בנגב בשנים 1950-1949", עיונים בתקומת ישראל, 5 (תשנ"ה), עמ' 615‑619.
  41. "תרומתה של יק"א למפעל ההתיישבות היהודי בארץ-ישראל בתקופה שעד מלחמת העולם הראשונה", י' כץ (עורך), החברה להתיישבות יהודים (יק"א): מאה שנות פעילות, 1891‑1991, ירושלים: חוג עמיתי קרן קימת לישראל באוניברסיטת בר-אילן בשיתוף המכון לחקר תולדות קרן קימת לישראל, הקרקע ויישוב הארץ, תשנ"ה, עמ' 62‑65.
  42. "יצירת הגוש ההתיישבותי הדרומי של הקיבוץ הדתי, 1943-1947: פרק בהיאחזותו של הקיבוץ-הדתי בספר ארץ-ישראל", עיונים בתקומת ישראל, 6 (תשנ"ו), עמ' 202‑225.
  43. "מקומה של העיר ירושלים במסכת פעולותיו של הממסד הציוני בשלהי תקופת המנדט", ציון, סא, 1 (1996), עמ' 67-90.
  44. "המפה –איור או מסמך?", קתדרה, 82 (טבת תשנ"ז), עמ' 175‑180.
  45. "'עיר הגנים' – הלכה ומעשה: הדוגמה של ארץ-ישראל בשלהי השלטון העותמאני", ז' ספראי, א' פרידמן וי' שוורץ (עורכים), חקרי ארץ: עיונים בתולדות ארץ ישראל, מוגשים לכבוד פרופ' יהודה פליקס, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ז, עמ' 343‑353.
  46. "ההתיישבות הפרטית בעלייה השנייה", י' ברטל, ז' צחור וי' קניאל (עורכים), העלייה השנייה, א, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשנ"ח, עמ' 170‑188.
  47. "בצלאל יפה: ביוגרפיה", י' ברטל, ז' צחור וי' קניאל (עורכים), העלייה השנייה, ג, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשנ"ח, עמ' 214‑216.
  48. "יצחק לוי: ביוגרפיה", י' ברטל, ז' צחור וי' קניאל (עורכים), העלייה השנייה, ג, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשנ"ח, עמ' 241‑243.
  49. "עקיבא אריה וייס: ביוגרפיה", י' ברטל, ז' צחור וי' קניאל (עורכים), העלייה השנייה, ג, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשנ"ח, עמ' 148‑151.
  50. "מאיר דיזנגוף: ביוגרפיה", י' ברטל, ז' צחור וי' קניאל (עורכים), העלייה השנייה, ג, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשנ"ח, עמ' 138‑142.
  51. "חובת ההוכחה נותרה – תגובה למאמרו של י' בן-ארצי 'לכבוש את המדינה'", יהדות זמננו, 11‑12 (תשנ"ח), עמ' 39‑50.
  52. "איתן בדעתו – יוסף וייץ ורעיון הטרנספר", עיונים בתקומת ישראל, 8 (תשנ"ח), עמ' 347‑353.
  53. "פיקדונות היהודים והשואה – ראשיתה של הפרשה ומשמעותה העכשווית", האומה, 132 (תשנ"ח), עמ' 451‑455.
  54. "שמות מקומות ותפקידם הפוליטי: המאבק הציוני לשמירת שמות המקומות העבריים בתקופת היישוב", מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, טו (תשנ"ח), עמ' 116-105.
  55. "ועדת השמות של הקק"ל וקביעת שמות היישובים היהודיים בתקופת המנדט", עיונים בתקומת ישראל, 9 (תשנ"ט), עמ' 280‑315.
  56. "מטרה סנטה לתוריזם – המחקר הגאוגרפי-היסטורי של התיירות ומקומו בחקר ארץ-ישראל", קתדרה, 91 (ניסן תשנ"ט), עמ' 113‑136 (עם ק' כהן-הטב).
  57. "על מקומה של המושבה כדגם להתיישבות", קתדרה, 92 (תמוז תשנ"ט), עמ' 185‑187.
  58. "חלוקת ארץ-ישראל: הפרספקטיבה ההיסטורית", מפנה, 26 (יולי 1999), עמ' 22‑25.
  59. "היצירה הספרותית והגיאוגרפיה ההיסטורית: 'תמול שלשום' של עגנון וירושלים במאה ה-י"ט", י' שוורץ, ז' עמר וע' ציפר (עורכים), ירושלים וארץ-ישראל: ספר אריה קינדלר, תל אביב: מוזיאון ארץ-ישראל, תש"ס, עמ' 238‑246.
  60. "והארץ לא תימכר לצמיתות: עקרון הקרקע הלאומית בהליך החקיקה ובחוק הישראלי", קרקע, 48 (תש"ס), עמ' 46‑79.
  61. "התיירות בארץ-ישראל בתקופת המנדט: פרוגרמות לקידום הענף ביוזמת הממסד הציוני בשנות הארבעים, עד הקמת המדינה", עיונים בתקומת ישראל, 10 (תש"ס), עמ' 298‑316.
  62. "הציונות ושיווקה של ארץ-ישראל: מדריכי התיירים הציוניים בתקופת המנדט הבריטי", קתדרה, 97 (תשרי תשס"א), עמ' 85‑116.
  63. "איכות הסביבה בתקנות שכונות ירושלים הראשונות", על אתר, ח-ט (אב תשס"א), עמ' 37‑44.
  64. "גאולת קרקעות מסוג חדש: מפעלי רכישות קרקע מיוחדים של 'קרן קיימת לישראל' בשלהי תקופת המנדט", קתדרה, 104 (תמוז תשס"ב), עמ' 127‑148.
  65. "מקומו של המשפט העברי בהליך חקיקתו של 'חוק המקרקעין', תשכ"ט-1969", קרקע, 53 (תשס"ב), עמ' 91‑134.
  66. "יזמות יהודית בתעשייה ובמסחר 1900‑1917", י' קולת (עורך), תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה: התקופה העות'מאנית, חלק שני, ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, תשס"ג, עמ' 309‑344.
  67. "הקרן הקיימת לישראל וחברת הכשרת היישוב: משיתוף פעולה לדרכים נפרדות ברכישת קרקעות בזמן המנדט", א' בראלי ונ' קרלינסקי (עורכים), כלכלה וחברה בימי המנדט 1918‑1948, שדה בוקר: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשס"ג, עמ' 489‑517.
  68. "התאמת סביבת המגורים לצורכי האוכלוסייה המזדקנת", חברה ורווחה, כג, 3 (תשס"ג), עמ' 327‑344 (עם מ' ביליג).
  69. "הקיבוץ הדתי ועקרונותיו ההתיישבותיים 1935‑1948", א' שגיא וד' שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית, ב: היבטים היסטוריים, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ג, עמ' 167‑187.
  70. "'ירושלים – עיר שחולקה או חוברה לה יחדיו': עמדות הבריטים, האו"ם וההנהגה הציונית בשאלת חלוקתה או אחדותה של ירושלים", י' בן-אריה (עורך), ירושלים בתקופת המנדט – העשייה והמורשת, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2003, עמ' 133‑157.
  71. "מחקר שאינו מתבסס על מקורות ראשוניים אינו ראוי לתואר 'היסטוריה יישומית'", קרקע, 56 (אפריל 2003), עמ' 116‑119 (עם ש' שרגא).
  72. "הקיבוץ הדתי וראשית היאחזותו בעמק בית שאן", אופקים בגאוגרפיה, 63 (תשס"ה), עמ' 57‑76.
  73. "'הפועל המזרחי' וההתיישבות העירונית הדתית: חזון ומעשה בתקופת 'היישוב' ולמן הקמת המדינה", א' דון-יחיא (עורך), בין מסורת לחידוש: מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל, ספר זיכרון ליהושע קניאל, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ה, עמ' 177‑197.
  74. "חוק ומציאות בהליך הרחבת הזכאות להיקבר בבתי קברות צבאיים", המשפט, יב (ספר עדי אזר) (2007), עמ' 345‑361.
  75. "של מי המושבות הגרמניות? חוק נכסי גרמנים ופיצוי הטמפלרים על רכושם בישראל", עיונים בתקומת ישראל, 17 (תשס"ז), עמ' 431­‑464.
  76. "אש מתחת לאפר: ניסיונות להתיישבות יהודית בסוריה ובלבנון בשנות השלושים", ציון, עא, 4 (תשס"ז), עמ' 473‑499 (עם י' זלטנרייך).
  77. "הציונות ויצירת רכושה הקרקעי בארץ ישראל: רכישות הקרקע של הממסד הציוני בשנים 1897‑1948 – מדיניות ומעשה", מ' ליסק וג' כהן (עורכים), תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה: תקופת המנדט הבריטי, חלק שלישי, ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, תשס"ח, עמ' 300‑408.
  78. "קיץ 1906: מועד ייסודה של תל אביב", ב' קיפניס (עורך), תל אביב-יפו: מפרבר גנים לעיר עולם, מאה השנים הראשונות, חיפה: פרדס, תשס"ט, עמ' 61-37.
  79. "היסטוריה משפטית כמחקר יישומי: הדוגמה של 'פקודת המסחר עם האויב 1939'", מחקרי משפט, כה, 1 (2009), עמ' 327‑350.
  80. "'רווחי שואה': תביעות הפיצויים האישיים מגרמניה כמקור הכנסה בשנות החמישים והשישים", ישראל, 15 (2009), עמ' 137‑165.
  81. "מעבר לקופסה הכחולה: המדור לרכוש יהודי בגולה ומפעלים עסקיים של 'קרן קימת לישראל' בעקבות השואה", קתדרה, 132 (תמוז תשס"ט), עמ' 149‑170.
  82. "לאומיות ואקדמיה: לשאלת הבעלות על קרקעות האוניברסיטה העברית", קתדרה, 134 (טבת תש"ע), עמ' 25‑48.
  83. "העיכוב במעבר משרד החוץ לירושלים כבבואה למעמד העיר בשנות החמישים של המאה העשרים", קתדרה, 140 (תמוז תשע"א), עמ' 162-131 (עם א' גראוויס-קובלסקי).
  84. "מקולקטיביזם לאינדיווידואליזם: תמורות במתחם המצבה בבתי הקברות הצבאיים מאז הקמת המדינה", תרבות דמוקרטית, 13 (2011), עמ' 180-141.
  85. "דגם היסוד של חוזה החכירה של הקק"ל עם ההתיישבות העובדת: חוזה דצמבר 1929 עם מתיישבים במושב ובקיבוץ", מקרקעין, יא, 2 (מרץ 2012), עמ' 90-81.
  86. "השילומים והפיצויים האישיים: גריעת נכי השואה אזרחי ישראל מהזכאות לפיצויים מגרמניה וחקיקת חוק נכי רדיפות הנאצים, 1957", חוקים, ד (יוני 2012), עמ' 237‑280.
  87. "כבוש השממה: התערוכה הבינלאומית הראשונה בירושלים, 1953", ישראל, 20 (2012), עמ' 153‑180 (עם א' גראוויס-קובלסקי).
  88. "דת וציונות בתקופת היישוב: סעיף שמירת השבת בחוזה החכירה של הקרן הקיימת לישראל עם ההתיישבות העובדת", ציון, עח, ב (תשע"ג), עמ' 207‑236.
  89. "טורונטו היהודית: הביטוי בשמות רחובות, מספרי מוסדות, סמלים ושלטים בצפון המטרופולין", אופקים בגיאוגרפיה, 83 (2013), עמ' 40‑52.
  90. "תרומתו של דב יוסף לארגון האספקה לירושלים במלחמת העצמאות", עלי זית וחרב, כרך יג (2013), עמ' 175‑212 (עם צ' תדמור).
  91. "שמרנות דתית מול אתגרי הרשת הדיגיטלית: הקהילה ההוטרית הנוצרית והדמיון לחרדים", אנשים ישראל – המדריך לחברה הישראלית, כתב עת מקוון, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, אוניברסיטת חיפה, ינואר 2015.
  92. "מאנגליה לישראל: הרישום המשפטי של קק"ל כחברה ישראלית בראשית שנות החמישים והשלכותיו", קתדרה, 155 (ניסן תשע"ה), עמ' 131‑160.
  93. "התקדשותו של בית ומספרו: תנועת חב"ד ו'בית משיח' שברחוב Eastern Parkway 770 בניו יורק", דעת, 78 (תשע"ה), עמ' 107‑127.
  94. "'ביקש לקלל ונמצא מברך': העצמת רעיון הקרקע הלאומית בעקבות הרפורמה ב'מקרקעי ישראל' בשנים 2009‑2012, מקרקעין, יד, 4 (אוקטובר 2015), עמ' 71-49.
  95. "מגדר ומשפט בתקופת היישוב: המאבק לשוויון זכויות מגדרי בחוזי החכירה שבין הקק"ל למושבים", א' גראוויס-קובלסקי (עורכת), בשבילי העבר – פרקים בתולדות קרן קיימת לישראל ובתולדות ההתיישבות היהודית בגליל התחתון, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 2016, עמ' 33‑46.
  96. "'ערי גנים' בין דקר (סנגל) לתל אביב: טרמינולוגיה גנרית בהקשר אימפריאלי-עירוני" (בדפוס) (עם ליאורה ביגון).
  97. "יבנאל עיר ברסלב: הרב אליעזר שלמה שיק (מוהרא"ש) וקידושו את המושבה יבנאל שבגליל התחתון", דעת, 2016, כרך 82, עמ' 347 – 377.
  98. "יחס הקק"ל ומנהל (רשות) מקרקעי ישראל להחכרת קרקעות קק"ל ללא יהודים – הלכה ומעשה", עיונים בתקומת ישראל (2017) כרך 27, עמ' 197 – 215.
  99. "אוטוביוגרפיה והכתיבה המחקרית" בתוך: ביוגרפיות מחקריות, מכון בן גוריון – אוניברסיטת באר שבע, שדה בוקר (בדפוס).
  100. "זיקתם של אדמור"י צ'ורטקוב בדורות האחרונים לציונות", בתוך: שנתון הציונות הדתית (בדפוס)
  101. "האם מותר לקק"ל להחכיר קרקעות ללא יהודים", מקרקעין יח/1, ינואר 2019, עמ' 17 - 23
  102. "ציוני סין הנשכחים ותרומתם הבולטת לבניין הבית הלאומי", האומה, 213, 2019,עמ' 81 – 93

   

  1. " מאבקן של אימהות שכולות לשינוי כיתוב המצבה הצבאית",  האומה, 215, 2019, עמ' 66 - 72        

   

  1. "כפר חסידים בשנותיו הראשונות: כישלון התיישבות אגודות החסידים והצלתם על

  ידי ההון הלאומי", שנתון הציונות הדתית(בדפוס)

   

  105.   "מפעלי ההתרמה ההיסטוריים שביזמת הקק"ל: הארה בעניין בג"ץ חפציבה ובית אלפא בסוגיית זכויות ההתיישבות העובדת בגין תרומות" מקרקעין, (בדפוס)

          

  1. "Private Initiative in Second Aliyah Settlement," Studies in Zionism, October 1981, p. 341.
  2. "The Plans and Efforts of the Jews of Winnipeg to Purchase Land to Establish an Agricultural Settlement in Palestine before World War One," Canadian Jewish Historical Society Journal, 5, 1 (Spring 1981), pp. 1-16.
  3. "Ideology and Urban Development: Zionism and the Origins of Tel Aviv, 1906-1914," Journal of Historical Geography, 12, 4 (1986), pp. 402-424.
  4. "Zionist Organization and Urban Jewish Colonization in Palestine Prior to World War One," Jewish Social Studies, 49 (1987), pp. 293-302.
  5. "Zionist Political Action in Turkey, 1882-1914: The Plan for Jewish Settlement in the Young Turks Era," International Journal of Turkish Studies, 4, 1 (1987), pp. 115-135.
  6. "Private Zionist Initiative and the Settlement Enterprise in Eretz-Israel in the Early 1900s: Nationalist Capitalism of Private Capital," R. Kark (ed.), The Land that Became Israel: Studies in Historical Geography, Jerusalem: Magnes and Yale Press, 1989, pp. 275-286.
  7. "Agricultural Land Transactions in Palestine, 1900-1914: A Quantitative Analysis," Explorations in Economic History, 27, 1 (January 1990), pp. 29-45 (in conjunction with S. Neuman).
  8. "Jewish Law and Spatial and Communal Organization," J. Scott and P. Simpson-Housley (eds.), Sacred Places and Profane Spaces: Essays in the Geographics of Judaism, Christianity, and Islam, New York: Greenwood Press, 1991, pp. 3-21.
  9. "Jewish and Mormon Agricultural Settlement in Western Canada: A Comparative Analysis," Canadian Geographer, 35 (1991), pp. 128-142 (in conjunction with J.C. Lehr).
  10. "Historical Geography at the 87th Annual Meeting of the Association of American Geographers," Journal of Historical Geography, 17, 4 (1991), pp. 455-456.
  11. Book Review: "Yemin Moshe: The Story of a Jerusalem Neighbourhood by E. Yaffe (New York: Prager Press, 1988)," Shofar, 9, 2 (1991), pp. 78-79.
  12. "Agricultural Settlements in Palestine 1882-1914," Jewish Social Studies, 50, 1-2 (1992), pp. 63-82.
  13. "Transfer of Population as a Solution to International Disputes: Population Exchanges between Greece and Turkey as a Model for Plans to Solve the Jewish-Arab Dispute in Palestine during the 1930s," Political Geography, 11, 1 (1992), pp. 55-72.
  14. "Rural Settlement Patterns in Eretz-Israel," Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, 74, 1 (1992), pp. 57-73 (in conjunction with D. Grossman).
  15. Book Review: "Jaffa: A City in Evolution, 1799-1917 by R. Kark (Jerusalem: Yad Yitzhak Ben-Zvi Press, 1990)," Geographical Research Forum, 12 (1992), pp. 158-160.
  16. "The Political Status of Jerusalem in Historical Context: Zionist Plans for the Partition of Jerusalem in the Years 1937-1938," Shofar, 11, 3 (1993), pp. 41-53.
  17. "The Dominance of Nucleation: The Jewish Experience in the Early Phase of Jewish Settlement," Geojournal, 31, 4 (1993), pp. 401-407 (in conjunction with D. Grossman).
  18. Book Review: "Between Redemption and Revival: The Jewish Yishuv of Jerusalem in the Nineteenth Century by J. Halper (San Francisco and Oxford: Boulder and Westview Press, 1991)," Middle Eastern Studies, 29, 1 (1993), pp. 161-163.
  19. "Jewish Pioneer Agricultural Settlements in Western Canada," Journal of Cultural Geography, 14, 1 (1993), pp. 49-67 (in conjunction with J.C. Lehr).
  20. "The Palestinian Mountain Region and Zionist Settlement Policy, 1882-1948," Middle Eastern Studies, 30, 2 (1994), pp. 304-329.
  21. "The Extension of Ebenezer Howard's Ideas on Urbanization Outside the British Isles: The Example of Palestine," Geojournal, 34, 4 (1994), pp. 467-473.
  22. "Jerusalem in S.Y. Agnon's Yesterday before Yesterday," P. Preston and P. Simpson-Housley (eds.), Writing the City: Literature and the Urban Experience, London and New York: Routledge Press, 1994, pp. 195-220.
  23. "Ethnicity, Institutions and the Cultural Landscapes of the Canadian Prairie West," Canadian Ethnic Studies, 26, 2 (1994), pp. 70-87 (in conjunction with J.C. Lehr).
  24. "Zionist Political and Settlement Activity in The Late Thirties to Change The Royal Commission's Partition Plan: The Case of the Beisan Valley," Jewish Journal of Sociology, 36, 2 (1994), pp. 1-20.
  25. "Religion and Settlement: The Religious Kibbutz Movement and Its Settlement, 1935-1948," Middle Eastern Studies, 31, 2 (1995), pp. 253-280.
  26. "The Re-emergence of Jerusalem: New Zionist Approaches in Attaining Political Goals prior to the First World War," Political Geography, 14, 3 (1995), pp. 279-293.
  27. "Settlement Clustering on a Socio-Cultural Basis: the Bloc Settlement Policy of the Religious Kibbutz Movement in Palestine," Journal of Rural Studies, 11, 2 (1995), pp. 161-171.
  28. "The Origins of the Conception of Israel's State Borders and its Impact on the Strategy of War in 1948-49," Journal of Strategic Studies, 18, 2 (June 1995), pp. 149-171 (in conjunction with S. Sandler).
  29. "Identity, Nationalism and Place Names: Zionist Efforts to Preserve the Original Local Hebrew Names in Official Publications of the Mandate Government of Palestine," Names, 43, 2 (June 1995), pp. 103-118.
  30. "Crown, Corporation and Church: The Role of Institutions in the Stability of Pioneer Settlements in the Canadian West, 1870-1914," Journal of Historical Geography, 21, 4 (October 1995), pp. 413-429 (in conjunction with J.C. Lehr).
  31. "Symbolism and Landscape: The Etzion Bloc in the Judean Mountains," Middle Eastern Studies, 31, 4 (October 1995), pp. 730-743 (in conjunction with J.C. Lehr).
  32. "Women's Quest for Occupational Equality: The Case of Jewish Female Agricultural Workers in Pre-state Israel," Rural History: Economy, Society, Culture, 7, 1 (1996), pp. 33-52 (in conjunction with S. Neuman).
  33. "The Partition of Eretz Israel (Palestine) in Historical Perspective," Y. Gradus and G. Lipshitz (eds.), The Mosaic of Israeli Geography, Beer Sheva: Ben-Gurion University of the Negev Press, 1996, pp. 307-317.
  34. "The Absorptive Capacity of Palestine, 1882-1948," Middle Eastern Studies, 33, 2 (April 1997), pp. 338-361.
  35. "Status and Rights of the Arab Minority in the Nascent Jewish State," Middle Eastern Studies, 33, 3 (July 1997), pp. 535-569.
  36. "The Marginal Role of Jerusalem in Zionist Settlement Activity Prior to the Founding of the State of Israel," Middle Eastern Studies, 34, 3 (July 1998), pp. 121-145.
  37. "The Failure of Jewish Settlement in Western Canada," H. Brodsky (ed.), Land and Community: Geography in Jewish Studies, Bethesda, MD: University Press of Maryland, 1998, pp. 389-397.
  38. Book Review: "Western Jewry and the Zionist Project, 1914-1933 by M. Berkowitz (Cambridge: Cambridge University Press, 1997)," Journal of Historical Geography, 24, 2 (1998), pp. 249-250.
  39. "Ideas, Ideologies and Human Landscapes: A Proposal for the Practice of Historical Geography," Y. Ben-Artzi, I. Bartal and E. Reiner (eds.), Studies in Geography and History in Honour of Yehoshua Ben-Arieh, Jerusalem: Magnes Press, the Hebrew University Jerusalem and the Israel Exploration Society, 1999, pp. 63-79 (in conjunction with L. Guelke).
  40. "Mennonite, Jewish and Ukrainian Patterns of Settlement in Manitoba: Expression of Faith in the Landscape," F. Stambrook (ed.), A Sharing of Diversities: Proceedings of the Jewish Mennonite Ukrainian Conference, "Building Bridges", Winnipeg, Man.: Canadian Plains Research Center, University of Regina, 1999, pp. 49-60 (in conjunction with J.C. Lehr).
  41. "Zionism and Jerusalem – The Conflict of Priorities: Changes in the Zionist Settlement in the Jerusalem Vicinity 1937-1948," Israel Affairs, 5, 4 (1999), pp. 120-143.
  42. "Reclaiming the Land: Factors in Naming the Jewish Settlements in Palestine during the Era of the British Mandate," A. Demsky (ed.), These Are The Names: Studies in Jewish Onomastics, Vol. 2, Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 1999, pp. 63-112.
  43. "The Attraction of Palestine: Tourism in the Years 1850-1948," Journal of Historical Geography, 27, 2 (2001), pp. 166-177 (in conjunction with K. Cohen-Hattab).
  44. "Heritage Interpretation and Politics in Kfar Etzion, Israel,” International Journal of Heritage Studies, 9, 3 (2003), pp. 215-228 (in conjunction with J.C. Lehr).
  45. "The Transfer of Government Ministries to Jerusalem, 1948-1949: Continuity or Change in the Zionist Attitude to Jerusalem?" Journal of Israeli History, 23, 2 (2004), pp. 232-259 (in conjunction with Y. Paz).
  46. "From Cooperative to Renewed Kibbutz: The Case of Kibbutz 'Galil', Israel," Middle Eastern Studies, 45, 4 (July 2009), pp. 571-592 (in conjunction with M. Hess-Ashkenazi).
  47. "Between the Galilee and its Neighboring Isle: Jules Rosenheck and the JCA Settlements in Cyprus, 1897-1928," Middle Eastern Studies, 45, 1 (January 2009), pp. 87-109 (in conjunction with Y. Seltenreich).
  48. "The Jews of China and Their Contribution to the Establishment of the Jewish National Home in Palestine in the First Half of the Twentieth Century," Middle Eastern Studies, 46, 4 (2010), pp. 543-554.
  49. "The Hutterites' Dilemma: A Closed Society Confronts Diversity, Multiculturalism and Globalization," Om P. Juneja and S. Rajiv (eds.), Understanding Diversity: Canada and India, New Delhi: Creative Books, 2010, pp. 25-36 (in conjunction with J.C. Lehr).
  50. "Changes to the Landscape of Military Cemeteries as a Reflection of Change in Israeli Society," Democratic Culture, 13 (2012), pp. 215-268.
  51. "Gender, Power and Equality: Women's Roles in Hutterite Society," E. Ben-Rafael, Y. Oved and M. Topel (eds.), The Communal Idea in the 21st Century, Leiden: Brill, 2012, pp. 241-268 (in conjunction with J.C. Lehr).
  52. "Planned Vernacular: The Architecture and Design of Hutterite Colonies in North America," Open House International, 37, 3 (2012) (in conjunction with J.C. Lehr).
  53. "Urban Development and the 'Garden City': Examples from Late Ottoman Era Palestine (and Notes Leading up to the Late British Mandate)," Garden Cities and Colonial Planning: Transnationality and Urban Ideas in Africa and Palestine, Manchester: Manchester University Press, 2014, pp. 144-166 (in conjunction with L. Bigon).
  54. "Afterword: Multilateral Channels," Garden Cities and Colonial Planning: Transnationality and Urban Ideas in Africa and Palestine, Manchester: Manchester University Press, 2014, pp. 190-194 (in conjunction with L. Bigon).
  55. "The Relocation of the Israeli Foreign Ministry in 1953 and the Jerusalem Question," Journal of Historical Geography, 46 (2014), pp. 80-91 (in conjunction with O. Gruweis-Kovalsky).
  56. "Generic Terminology in Colonial Urban Contexts: Garden Cities Between Dakar and Tel-Aviv," Place Names in Africa, Springer 2016, pp.123-142 (in conjunction with L. Bigon).
  57. “Theory and Practice Regarding the Use of Internet and Smartphones in the Hutterite Community,” Prairie Perspectives, 21 (2019) (in conjunction with John C. Lehr).

   

  עריכת ספרים וכתבי עת שעברו שיפוט

   

  1. מחקרים בגאוגרפיה היסטורית-יישובית של ארץ-ישראל, קובץ שני, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשנ"א (עם י' בן-אריה וי' קניאל).
  2. החברה להתיישבות יהודים (יק"א): מאה שנות פעילות, 1891‑1991, ירושלים: חוג עמיתי קרן קימת לישראל באוניברסיטת בר-אילן בשיתוף המכון לחקר תולדות קרן קימת לישראל, הקרקע ויישוב הארץ, תשנ"ה.
  3. מרחבים – קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכון, כרך 7: מרחבים בשינוי: תמורות גיאוגרפיות בארץ ישראל וסביבתה, מוקדש לגדעון ביגר, 2016 (עם י' שנל וי' בלסלב).
  4.  Garden Cities and Colonial Planning: Transnationality and Urban Ideas in Africa and Palestine, Manchester: Manchester University Press, 2014 (in conjunction with L. Bigon).

   

   

   

  עריכת סדרות ספרים שעוברות שיפוט

   

  1. הקיבוץ במדינה (עם פרופ' י' גורני), הוצאת יד טבנקין, הקתדרה ללימודי תולדות הקק"ל ומפעליה באוניברסיטת בר-אילן, יד יערי. עד כה ראו אור ארבעה ספרים (שני הספרים האחרונים יצאו בשיתוף הוצאת אוניברסיטת באר שבע).
  2. התיישבות, ציונות ובניין הארץ, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן. עד כה יצאו לאור שלושה ספרים בסדרה.

   

  קובץ מאמרים המוקדש לכבודי

  א' גראוויס-קובלסקי (עורכת), בשבילי העבר – פרקים בתולדות קרן קיימת לישראל ובתולדות ההתיישבות היהודית בגליל התחתון, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 2016.

   

  מאמרים בעתונות היומית שנכתבו על ידי יוסי כץ (לא מלא)

  כותרת המאמר
  עיתון
  תאריך
  עמוד
  נושא
  קרקעות העם היהודי כולו
  הארץ
  30.7.96
  ב14
  קק"ל
  עוצמתו של כביש
  הארץ
  18.9.96
  ב2
  כביש המנהרות בין ירושלים לגוש עציון
  ירושת הממונה על רכוש האויב
  הארץ
  7.5.97
  ב3
  הרכוש בישראל של קורבנות השואה
  המדינה והירושה
  הארץ
  18.8.97
  ב2
  כנ"ל
  משרידי המנדט הבריטי
  הארץ
  30.8.98
   
  PIA
  המפד"ל לאן?
  הצופה
  9.11.98
  9
  פוליטי
  השואה וחברות הביטוח
  גלובס
  6.4.99
  51
  רכוש קורבנות השואה בחברות הביטוח
  חלוקת ארץ ישראל – הפרספקטיבה ההיסטורית
  מפנה
  יולי 99
  22
  גבולות
  על חשבונות רדומים בישראל
  הארץ
  1.12.99
  ב2
  הרכוש בארץ של קורבנות השואה
  הפעם אסור למפד"ל לגמגם
  הצופה
  13.12.99
   
  פוליטי
  על חשבונות רדומים בישראל
  מזכר
  טבת תש"ס
  9
  הרכוש בארץ של קורבנות השואה
  תפקיד המפד"ל לנוכח בג"ץ קציר
  הצופה
  23.3.00
  9
  פוליטי
  גזל קרקעות לטובת מיוחסים
  הארץ
  28.6.00
   
  קק"ל
  בן גוריון יתחיל, ברק ימשיך
  הארץ
  16.7.00
  ב2
  חלוקת
  זכות השיבה ושאלת ההשבה
  הארץ
  10.8.00
  ב2
  פוליטי
  חברון בירושלים
  הארץ
  3.1.01
  ב2
  פוליטי
  ממשלה של מחיזירים
  הצופה
  30.1.01
  8
  פוליטי
  האדמה הזו היא של כולנו
  הארץ
  21.3.02
  ב2
  קק"ל
  לא היסטוריה רשמית
  הארץ
  10.4.02
  2
  שואה
  נבואת ההתפוררות שהתנפצה
  הארץ
  10.4.02
   
  פוליטי
  של מי הקרקעות
  הצופה
  20.9.02
  5
  קק"ל
  מעבר לשיקולים מפלגתיים
  הארץ
  11.11.02
  ב2
  הרכוש בישראל של קורבנות השואה
  החקירה חייבת להימשך
  הצופה
  13.11.02
  9
  כנ"ל
  אין פיקוח, אין אכיפה
  הארץ
  15.1.04
  2
  אקדמיה
  איך מחלקים רכוש אבוד
  גלובס
  20.1.04
  2
  הרכוש בארץ של קורבנות השואה
  לצמצם את נזקי הפינוי
  הארץ
  1.5.05
  ב2
  התנתקות
  להשיב להם את הקהילה
  הארץ
  30.8.05
  2
  התנתקות
  יותר מדי דוקטורים
  הארץ באינטרנט
  15.6.06
   
  אקדמיה
  באין הנהגה
  ידיעות אחרונות
  21.8.06
  5
  פוליטי
  יש כסף לניצולים
  הארץ
  16.4.07
  ניצולי שואה
  ירושת הממונה על רכוש האויב
  הארץ
  7.5.07
  ב3
   
  תודה לך אופקים
  השבת – עלון לשבת של ארגון צהר
  י"ג אב תשס"ז
  4
  תלמידי שמניות לערי פיתוח
  יש תקווה לעם הזה
  השבת – עלון לשבת של ארגון צהר
  י"ח אלול התשס"ז
  14
  חוק הקק"ל
  פגיעה במורשת הציונית
  מעריב
  2.10.07
  6
  חוק הקק"ל
  רפואה גלילית
  הארץ
  7.10.07
  2
  בי"ס לרפואה בגליל
  האסטרטגיה הערבית
  ידיעות אחרונות
   
  8
  קק"ל
  זה בידיים שלכם
  מעריב
  12.1.10
   
  הפרטת המקרקעין
  לא להפריד בין דם לדם
  הארץ
  20.2.10
   
  תיקון חוק בתי קברות צבאיים
   

  תאריך עדכון אחרון : 07/11/2022