מגמת תכנון עירוני בתכנית לגאוגרפיה ולימודי סביבה

חדש לתואר : ניתן להירשם בפנקס איגוד המתכננים בסיום התואר

למגמות העולמיות הנוכחיות, כגון גידול האוכלוסייה והגירה בשילוב עם עיור מואץ, יש השפעה קריטית על ערים. המגמה לתכנון עירוני מקנה לסטודנטים את המיומנויות והכלים המתקדמים ביותר להתמודדות עם אתגרים אלו ומהווה הזדמנות לסטודנטים המבקשים להשתלב בתחום. מגמה זו מקדמת לימוד ומחקר של תכנון עירוני יעיל ואחראי, בו העיצוב הפיזי של המרחב מלווה בדאגה ואחריות לרווחתם הכלכלית, החברתית והסביבתית של האנשים וסביבתם. המגמה מציעה הבנה מעמיקה של התיאוריה והפרקטיקה של תכנון עירוני תוך דגש מעשי על הממשק בין תכנון ובין קיימות, פתרונות מבוססי טבע, ותפקיד המחקר בין התיאוריה לפרקטיקה בתכנון עירוני. הלימודים במגמה יאפשרו לסטודנטים להתנסות בהכנת תכנית חברתית-כלכלית-מקיימת ועיצוב פיסי של הסביבה העירונית בקנה מידה גדול לשם תמיכה במערכת האנושית.  

 מסיימי המגמה יוכלו להשתלב במגזר הייעוץ הציבורי או הפרטי, (רשויות מקומיות: תחום התכנון, ממ"ג; מנהל התכנון; משרד להגנת הסביבה; משרד התחבורה; משרד הבינוי ורשות מקרקע ישראל; צה"ל, אגף תכנון; משרד הביטחון; משרדי ממשלה אחרים; החברה להגנת הטבע;  גופי ייעוץ ותכנון פרטיים וכן ארגונים סביבתיים). חלקם ימשיכו בלימודים ובמחקרים גבוהים יותר.  

התוכנית פתוחה לסטודנטים בעלי תואר ראשון בתחומי לימוד במדעי החברה, מדעי הרוח, ארכיטקטורה, הנדסה, מדעים מדויקים ומדעי הטבע, המביאים לידי ביטוי את אופיו הרב-תחומי  של מקצוע התכנון. יתכן וידרשו לימודי השלמה.

ניתן להירשם בפנקס איגוד המתכננים בסיום התואר.

פירוט תכנית הלימודים מגמת תכנון עירוני 2023-2024

מערכת שעות תארים מתקדמים תשפ"ד