גב' שדא מסארווה

תואר
M.A
דוא"ל
shathamas@gmail.com
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) שרה פריאנטה
תחומי מחקר
כותרת המחקר
השתנות תכונות הקרקע בגינות ביתיות במרחב העיר טייבה

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020