מר עדי טל

תואר
Ph.D
דוא"ל
adit20@water.gov.il
טלפון
מנחה/ים
פרופ' ישי וינשטיין
תחומי מחקר
כותרת המחקר
הקשר בין הים לאקויפר חופי רב שכבתי והשפעת מאגרי מים עיליים (בריכות דגים) על המערכת

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020