הנחיות מחלקתיות תואר שלישי

דוקטורנטים שלום רב,

לקראת שנה"ל תשפ"ה הרישום לקורסים יתקיים במערכת "אינ-בר" (מידע אישי לסטודנט).

לאחר ביצוע תשלום מקדמה, אנא גלשו למערכת "אינ-בר" וביצעו חתימה על דף ההצהרה והתחייבות.

לאחר מכן מתחילים את הרישום:

בצד ימין לוחצים על "ייעוץ וירטואלי"- בשורה העליונה בוחרים "שיבוץ מרשימה"- נפתח חלון רישום לקורסים ע"פ אשכולות לימוד. נכנסים לכל אשכול ונרשמים בהתאם.

כפי שצוין במכתב הקבלה, תלמידי תואר שלישי מחויבים ע"י האוניברסיטה בקורסי יסוד ביהדות ואנגלית.

לרישום לקורס מחוץ למחלקה (בהתאם להנחיית המרצה), יש לפנות למחלקה בה הקורס נלמד.

מועדי הרשמה לתוכנית הלימודים:

יום שני             ו'       אלול     09/09/2024

יום שלישי         ז'       אלול     10/09/2024

יום רביעי          ח'     אלול     11/09/2024

יום חמישי        ט'      אלול    12/09/2024

קורסי חובה

סמינר מחלקתי (חובת השתתפות)  75-082- 1 ש"ש (2 נ"ז).

קוד דוקטורט 75-769- חובה לבצע רישום כל שנה.

קורסי בחירה

התלמידים יחויבו בנוסף ב- 5 ש"ש (10 נ"ז), בהתאם לדרישות המנחה.

 חשוב מאוד לעיין בתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים.

 

 

לקבלת פרטים נוספים

 ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318340

 E-mail: Geog.Dept@biu.ac.il

http://geoenv.biu.ac.il/