ד"ר נועמאן גנאיים

תואר
Ph.D
דוא"ל
noaman1905@gmail.com
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) מיכאל סופר
תחומי מחקר
כותרת המחקר
הפעילות החקלאית הערבית בצל העיור: "אזור המשולש הקטן" כחקר מקרה

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020