המעבדה לאיזוטופים רדיואקטיביים

ראש המעבדה: פרופ' ישי וינשטיין

מנהלת המעבדה: גב' מור פלדמן

 

מעבדה זו עוסקת בלימוד ובמדידה של איזוטופים רדיואקטיביים ממקורות טבעיים על-מנת להבין תהליכים סביבתיים שונים, בעיקר בסביבות ימיות ובאקוופירים. במעבדה נמצאים מספר גלאים, המודדים סוגים שונים של דעיכה רדיואקטיבית (אלפא, בטא וגמא), ומאפשרים התמודדות עם כמות גדולה יחסית של איזוטופים בריכוזים סביבתיים נמוכים במיוחד. לאיזוטופים אלה השלכות חשובות למגוון רחב של בעיות סביבתיות.

במעבדה מתבצעים מספר מחקרים בנושאים שונים, כולל:

  1. דפוסי שפיעה של מי תהום אל הים (SGD – Submarine Groundwater Discharge) והשפעתם על המערכת הימית.
  2. שטפים של חומר בים העמוק.
  3. הגדרות גיל של מי תהום.
  4. דינמיקה והפשרה של קרקעות קפואות (פרמהפרוסט) באזור הארקטי.
  5. לימוד הקשר של אקוויפרים עמוקים עם הים.