מידע כללי ומסלולי לימוד

להרשמה

לחצו כאן לקובץ פרטי מידע המפרט על הלימודים לתואר שלישי במחלקה לגאוגרפיה

מסלולי הלימודים ותנאי הקבלה

כל תלמידי המחקר, חדשים כוותיקים, חייבים להסדיר רישום במחשב גם אם אינם חייבים בקורסים אלא בהגשת עבודת הדיסרטציה בלבד.
סטודנט שלא יסדיר את הרישום וישלם את שכר הלימוד, עלול לאבד את זכויותיו כתלמיד מחקר ויחוייב בקבלה מחדש, על כל המשתמע מכך.