גב' דפנה קסרטו

גב' דפנה קסרטו
תואר
Ph.D
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן
תחומי מחקר
כותרת המחקר
הערכה נופית ככלי לניהול ופיתוח המרחב הכפרי
נושא המחקר

הערכה נופית ככלי לניהול ופיתוח המרחב הכפרי

תאריך עדכון אחרון : 17/11/2021