מר עודד אפשטיין

תואר
M.A
דוא"ל
odedepsh@gmail.com
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) שלמה (סטיב) ברנר
תחומי מחקר
כותרת המחקר
ניתוח מגמות אזוריות וקשרים אטמוספריים בין שלושת אזורי האקלים הים תיכוני: אגן הים התיכון, קליפורניה ומערב אוסטרליה

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020