גב' מונה עבד אל קאדר

תואר
M.A
דוא"ל
abdelkader1@walla.com
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) מיכאל סופר
תחומי מחקר
כותרת המחקר
מטרדים סביבתיים כתוצאה מפעילויות תעשייה ומלאכה בטייבה והשלכותיהם: השוואה בין אזורי המגורים, הכביש הראשי ואזור התעשייה

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020