המחלקה לסביבה, תכנון וקיימות באוניברסיטת בר-אילן

הגאוגרפיה עוסקת בתהליכים טבעיים ואנתרופוגניים ויחסי הגומלין ביניהם במרחב ובזמן. התהליכים הטבעיים מתרחשים באטמוספירה (רוחות, גשמים, שינויי טמפרטורה), על ומתחת לפני הקרקע (זרימת מים, התפתחות קרקע, תהליכים אקולוגיים, סחיפה) ובאוקיינוסים (זרמים, גלים). התהליכים האנתרופוגניים כוללים תהליכי התיישבות כפרית ועירונית, ופיתוח כלכלי, תחבורתי ותעשייתי.

גלו כל מה שקורה
הכירו את המחלקה
הלימודים בתוכנית לתואר ראשון בסביבה, תכנון וקיימות, מתמקדים בניתוח תהליכים טבעיים, כלכליים, חברתיים, תכנוניים ותרבותיים המעצבים את המרחב ומשפיעים על איכותו והתפתחותו לאורך זמן.
סגל אקדמי
מחקר: המחקר שלי עוסק בשלושה נושאים מרכזיים: 1. גיאוגרפיה של עבודה בערי פיתוח 2. יחסים אתנים במרחב העירוני  3. גיאוגרפיה של "בריחת" ו"חזרת" …
הצפות מה חדש
יודעים מה אחוז השיטפונות מכלל אסונות הטבע בעולם??? 49% זאת עפ"י דוח מבקר לשנת 2021, ועוד היד…
תחומי מחקר
פרופ' שרה פריאנטה | ד"ר יהודית לקח   תחום הגאומורפולוגיה עוסק בהכרת…
הודעות