גב' מריאנה סיגלוב קליין

גב' מריאנה סיגלוב קליין
תואר
Ph.D
מנחה/ים
  • פרופ' (אמריטוס) מיכאל סופר
  • ד"ר שלומית פלינט אשרי
כותרת המחקר
יישום תכנון סטטוטורי מול דינמיקה עירונית בעיר מעורבת: התפתחות ירושלים כמקרה מבחן
נושא המחקר

יישום תכנון סטטוטורי מול דינמיקה עירונית בעיר מעורבת: התפתחות ירושלים כמקרה מבחן

תאריך עדכון אחרון : 23/11/2021