מר ערן וינברג

תואר
M.A
דוא"ל
rani@mweinberg.co.il
מנחה/ים
  • ד"ר אורית רותם
  • ד"ר ניר כהן
כותרת המחקר
מגה פרויקט עירוני ככלי להתחדשות עירונית: ראשון לציון כמקרה בוחן

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020