מר יוסף בהרב

תואר
Ph.D
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) יוסי כץ
כותרת המחקר
מפעל ההתיישבות בגוש עציון המחודש לאחר מלחמת ששת הימים בשנים תשכ"ז-תשמ"ג (1967–1983)
נושא המחקר

מפעל ההתיישבות בגוש עציון המחודש לאחר מלחמת ששת הימים בשנים תשכ"ז-תשמ"ג (1967–1983)

תאריך עדכון אחרון : 16/11/2021