ת.ל תואר שני שנה"ל תש"פ

לתוכניות הלימודים לתואר שני לשנה"ל תש"פ לחץ כאן

לתכנית הלימודים "רגולציה ומדיניות סביבתית" לשנה"ל תש"פ לחץ כאן

*תכנית הלימודים נתונה לשינויים ע"פ החלטת המחלקה

 

לדרישות המחלקה לשנה"ל תשע"ט לחץ כאן

לתוכניות הלימודים לתואר שני לשנה"ל תשע"ט לחץ כאן

*תכנית הלימודים נתונה לשינויים ע"פ החלטת המחלקה

 

 

דרישות המחלקה לשנה"ל תשע"ח: לחץ כאן

דרישות המחלקה לשנה"ל תשע"ז: לחץ כאן