ת.ל תואר שני שנה"ל תשפ"ב

לתוכניות הלימודים לתואר שני לשנה"ל תשפ"ג לחץ כאן

לתכנית הלימודים "רגולציה ומדיניות סביבתית" לשנה"ל תשפ"ג לחץ כאן

*תכנית הלימודים נתונה לשינויים ע"פ החלטת המחלקה

 

לתוכניות הלימודים לתואר שני לשנה"ל תשפ"ב לחץ כאן

*תכנית הלימודים נתונה לשינויים ע"פ החלטת המחלקה

 

 

דרישות המחלקה לשנה"ל תשפ"א: לחץ כאן