ת.ל תואר שני שנה"ל תשע"ט

לדרישות המחלקה לשנה"ל תשע"ט לחץ כאן

לתוכניות הלימודים לתואר שני לשנה"ל תשע"ט לחץ כאן

*תכנית הלימודים נתונה לשינויים ע"פ החלטת המחלקה

 

 

דרישות המחלקה לשנה"ל תשע"ח: לחץ כאן

דרישות המחלקה לשנה"ל תשע"ז: לחץ כאן