מידע כללי

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

 

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה הוקמה בשנת 1969, והיא ממוקמת בבניין מכסיקו (213) שבקמפוס של אוניברסיטת בר-אילן ברמת-גן.
המחלקה מתייחדת במגוון המחקרים הנערכים במסגרתה. על סגל המחלקה נמנים 19 חוקרים, והוא כולל גאוגרפים היסטוריים וחוקרי אוקיינוסים, חוקרי חברה, תרבות ומורשת בצד אנשי אקלים, מים, קרקע וסלע. חוקרים שהוראתם במדעי הרוח והחברה עובדים בכפיפה אחת עם חוקרי המדעים המדוייקים ומדעי הטבע.
בתכנית הלימודים של המחלקה ניתן למצוא קורסים בגאוגרפיה פוליטית, שימור אתרים ותכנון עירוני, כמו גם קלימטולוגיה סינופטית, הידרולוגיה ואסונות טבע. מגוון זה יסודו ברב-גוניות של המחקר הגאוגרפי.

המחקר הגיאוגרפי עוסק בתפרוסות של תופעות במרחב ובתהליכים המעצבים תפרוסות אלה, והוא מתחלק לשני תחומים מרכזיים: תופעות המרכיבות את הנוף הטבעי (הגאוגרפיה הפיסית) ותופעות הקשורות בפעילות האדם כגורם המעצב את הנוף (הגיאוגרפיה האנושית).

הגיאוגרפיה הפיסית עוסקת בחקר מרכיבי הנוף הפיסי ובחקר התהליכים הגורמים להווצרותם. מרכיבי הנוף הפיסי כוללים את עולם הסלע, הקרקע, המים (ביבשה ובאוקיינוס) והאטמוספירה ואת צורות הנוף הבונות את פני השטח היבשתיים של כדור הארץ (הרים, עמקים, מערות, דיונות חול, הרי געש, אגמים) ואת קרקעית האוקינוסים.

הגיאוגרפיה האנושית חוקרת את מגוון הפעילויות האנושיות במרחב, את מהותן ואת התפתחותן. היא מתחלקת לתחומי משנה כגון: גיאוגרפיה יישובית (עירונית וכפרית), גיאוגרפיה היסטורית, גיאוגרפיה כלכלית ( תיירות, תשתיות), גיאוגרפיה חברתית, תרבותית ופוליטית.

החוקרים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר-אילן מתמחים בתחומים אלה ואף משלבים ביניהם בכמה מסגרות, כמו במחקר הגאוגרפי-רגיונלי, הבוחן את יחסי הגומלין בין האדם והסביבה הפיסית, ההיסטורית, החברתית והתרבותית באזור מסוים; במחקר נכסי מורשה תרבותית, תפרוסתם והשפעתם על המרחב; ובתכנון יישובי וסביבתי.

היבט נוסף, עליו מושם דגש במחלקה בשנים האחרונות הינו זה של לימודי הסביבה. מגוון רב של מחקרים נערכים בנושאי סביבה, ממחקרים אקולוגיים ואקו-גאומורפולוגיים, דרך בעיות של איכות מי תהום והים התיכון, ועד נושאים של שימור סביבתי ויחסי חברה-סביבה במגזרים שונים.