מידע כללי ומסלולי לימוד

להרשמה

הלימודים במחלקה לסביבה, תכנון וקיימות מעניקים תואר בגאוגרפיה ולימודי סביבה* מתמקדים בניתוח תהליכים טבעיים, כלכליים, חברתיים, תכנוניים ותרבותיים המעצבים את המרחב ומשפיעים על איכותו והתפתחותו לאורך זמן. המודעות לנושאים סביבתיים, ליחסי גומלין בינם לאדם ולהשפעתו של האדם על סביבתו תרמה להכרה בצורך בהכשרת חוקרים ובעלי מקצוע המסוגלים לבחון סוגיות ביחסי הגומלין בין האדם לסביבתו במבט רחב ואינטגרטיבי ולהציע כלים מעשיים לבחינה זו. הלימודים במחלקה לגאוגרפיה וסביבה נותנים מענה לצרכים אלה, והם מתמקדים בשלושה תחומים: המרחב והמבנה הפיסי; המרחב וההשלכות הכלכליות, החברתיות, התכנוניות, ההיסטוריות והתרבותיות על עיצובו; כלים לבחינת שני התחומים והיחסים ביניהם באמצעות חישה מרחוק ומערכות מידע גאוגרפיות. הלימודים במחלקה מתייחדים בשילוב הדוק בין שלושת התחומים ועל ידי כך מרחיבים את אפשרויות ההוראה והמחקר.

במחלקה מעבדות מתקדמות העוסקות בגאומורפולוגיה וקרקע, חישה מרחוק ומערכות מידע גאוגרפיות, ואיזוטופים רדיואקטיביים. מעבדות אלו מאפשרות לסטודנטים לרכוש מיומנויות עבודה מחקרית עם מכשור חדיש. כמו כן עומדים לרשות תלמידי המחלקה מחשבים לשימוש שוטף.

אפשרויות תעסוקה: 

הנושאים הנלמדים במחלקה לסביבה, תכנון וקיימות מכשירים את בוגרי המחלקה לתחומי תעסוקה ועניין מבוקשים במערכות ציבוריות ופרטיות כגון: משרדי ממשלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים ומנהל התכנון, משרד החקלאות, משרד התיירות, רשויות ציבוריות: השירות המטאורולוגי, השירות ההידרולוגי, מרכז מיפוי ישראל, מינהל מקרקעי ישראל, רשות הטבע והגנים רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, משרדי -תכנון, מכוני מחקר, מוסדות הוראה, אתרי תיירות ומוסדות הנדרשים ליישומי מערכות מידע גיאוגרפיות( GIS ).

היקף הלימודים:

מבנה הלימודים לימודי תואר ראשון במחלקה לסביבה, תכנון וקיימות מתקיימים בשלושה מסלולים:

  1. מסלול חד-חוגי - בהיקף של 50  ש"ש (100 נ"ז) מטרת הלימודים במסלול זה להעניק ידע והתמחות מורחבים במגוון הנושאים הנלמדים במחלקה. מסלול זה מאפשר שתי התמחויות: התמחות "נוף וסביבה" והתמחות "חברה וסביבה".
  2. מסלול דו-חוגי - בהיקף של 25 ש"ש (50 נ"ז) מסלול דו-חוגי משותף עם מספר מחלקות: המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, תולדות ישראל, אמנות יהודית, היסטוריה כללית, לימודים קלאסיים ולימודי המזרח התיכון (התמחות חברה). תכנית זו מיועדת למעוניינים להשתלב בשתי מחלקות כמסלול דו חוגי , כאשר התלמיד ילמד בשתי המחלקות בהיקף שעות בהתאם להחלטת המחלקה. מסלול זה מאפשר שתי התמחויות: התמחות "נוף וסביבה" או התמחות "חברה וסביבה".
  3. מסלול דו-חוגי** - בהיקף של 27 ש"ש (54 נ"ז) בצירוף עם מחלקה אחרת באוניברסיטה. מסלול זה מאפשר שתי התמחויות: התמחות "נוף וסביבה" או התמחות "חברה וסביבה".

*בסיום התואר תוענק תעודת B.A בגאוגרפיה ולימודי סביבה

**מספר השעות עשוי להשתנות בהתאם למחלקה הנוספת

סדנאות וסיורים לימודיים:

כל תלמידי המחלקה חייבים במהלך לימודיהם להשתתף בסדנאות וסיורים שהם חלק בלתי נפרד מהקורסים שאליהם נרשמו. 

ע"פ החלטת וועדת מלץ: בסיורים לימודיים וסדנאות יגבה תשלום עבור ארוחות במחירי עלות.

תנאי קבלה:

לבעלי ממוצע בגרות של 95 ומעלה - ניתן להתקבל למחלקתנו ללא צורך במעבר של מבחן פסיכומטרי

למועמדים עם בגרות מתחת לממוצע 95- יתבצע שקלול של פסיכומטרי ובגרות.

פרטי מידע קבלת תלמידים 

מחשבון סיכויי קבלה

תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי

לחצו כאן לקובץ פרטי מידע המפרט על הלימודים לתואר ראשון במחלקה לסביבה, תכנון וקיימות

מסלול קבלה מיוחד למשרתי מילואים, אנשי קבע וזרועות הביטחון

אם אינכם עומדים בתנאי הקבלה, באפשרותכם לשפר את נתוני הקבלה במסגרת המכינה הקדם אקדמית  

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתוכניות לימודים.

למידע לגבי חובת רישום לקורסים בשפה האנגלית במהלך התואר הראשון לחץ כאן

המסלול הישיר לתואר שני

המחלקה מקיימת מסלול ישיר ללימודי תואר שני לתלמידים מצטיינים בהתאם לתקנון המסלול הישיר לתואר שני. נדרש ממוצע של 85 לפחות בכל הקורסים, בהתאם לתקנון המסלול הישיר לתואר שני

 

לקבלת מידע נוסף:

Phone number 03-5318340
Email Icon  Geog.Dept@biu.ac.il