גב' נעה צוקרמן

תואר
Ph.D
דוא"ל
noa.zuckerman@biu.ac.il
מנחה/ים
פרופ' איתמר לנסקי
תחומי מחקר
כותרת המחקר
שימוש בשיטות חקלאות מדייקת לאומדן השפעת קיר ירוק על הסביבה

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020