גב' נעה צוקרמן

שלחו לחבר
תואר
Ph.D
דוא"ל
noa.zuckerman@biu.ac.il
מנחה/ים
פרופ' איתמר לנסקי
תחומי מחקר
כותרת המחקר
שימוש בשיטות חקלאות מדייקת לאומדן השפעת קיר ירוק על הסביבה