מלגות

האוניברסיטה מעניקה מלגות בגין מצב כלכלי ובגין מצויינות אקדמית.

פרטים מלאים מופיעים בקישור (יש לבחור באחת מהלשוניות בצד ימין בהתאם למסגרת הלימוד)

ביחידה למעורבות חברתית יש מגוון מלגות.

 

למלגות נשיא שנה"ל תש"פ:  לחץ כאן