מר עומר חגי

תואר
M.A
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) שלמה (סטיב) ברנר
כותרת המחקר
השפעת טמפרטורת פני הים התיכון וקביעת תנאי התחלה על חיזוי התפתחותן ועוצמתן של סופות חורף קיצוניות במודל אטמוספרי אזורי

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020