מגמת לימודים עירוניים

תואר שני המחלקה לגאוגרפיה וסביבה בשיתוף עם המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מגמה חדשה, הראשונה והיחידה בארץ, שמטרתה להכשיר סטודנטים וסטודנטיות בעלי הבנה מעמיקה וכישורים מקצועיים לזיהוי וניתוח המגמות המרכזיות המאפיינות את העיר בעידן הגלובלי. הלומדים.ות במגמה יחשפו למגוון רחב של קורסים הבוחנים את העיר מהיבטים היסטוריים, ארגוניים, כלכליים, חברתיים, תרבותיים, דמוגרפיים, סביבתיים ומשפטיים.

בוגרי.ות המגמה ירכשו ידע נרחב, כישורים מקצועיים וכלים פרקטיים וישומיים לפתח דרכי התמודדות יעילות עם האתגרים העירוניים במאה ה-21. כישורים אלה נדרשים כיום באלפי משרות בתחומי יעוץ, הדרכה וניהול עירוני במגזר הציבורי, הפרטי והאזרחי.

גישה הוליסטית, ביקורתית, מולטי-דיסציפלינרית ויישומית ללימוד ערים והחיים בהן

• קורסים ממגוון מחלקות – גיאוגרפיה וסביבה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי מגדר, לימודי א״י, תקשורת ועוד

• שילוב של תיאוריה ופרקטיקה

• אפשרות להשתתפות בסדנאות הכוללות עבודה מול עיריות ומועצות מקומיות

• התמקדות בסוגיות עכשוויות – התחדשות עירונית, הגירה, ערים חכמות,  אקולוגיה עירונית, תרבות דיגיטלית, קונפליקטים ופערים חברתיים

מגמה ללא תזה – 18 ש״ש

מגמה עם תזה – 14 ש״ש

יצירת קשר:

המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה – Geog.Dept@biu.ac.il  03-5318340

ראש המגמה – דר׳ ניר כהן nir.cohen@biu.ac.il 03-5318972