סגל מינהלי

תפקיד טלפון
גב' מדר מוריה סגנית מנהלית 03-5318340/1
גב' נגלר אורלי מזכירת המחלקה 03-5318340/1