סגל מינהלי

מזכירות המחלקה

תפקיד טלפון
גב' מדר מוריה סגנית מנהלית 03-5318340/1
גב' נגלר אורלי מזכירות המחלקה 03-5318340/1