גב' יעל אלף

תואר
Ph.D
דוא"ל
yaelalef@gmail.com
טלפון
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן
תחומי מחקר
כותרת המחקר
הערכת אתרים ארכאולוגיים לצרכי שימור וניהול המורשת התרבותית, המקרה של בתי הכנסת העתיקים בצפון הארץ

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020