גב' אורנה עידו-ליכטמן

תואר
Ph.D
דוא"ל
lichtman.orna@gmail.com
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) שרה פריאנטה
תחומי מחקר
כותרת המחקר
השפעת המבנה העירוני על התפרוסת המרחבית של מתכות כבדות בקרקע עירונית:  מקרה בוחן של העיר פתח-תקווה

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020