מר יוסף בהרב

תואר
M.A
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) יוסי כץ
כותרת המחקר
הזיקה בין הקיבוץ הדתי ובין בני עקיבא בבניין הארץ בשנים תרפ"ט – תש"ח (1948-1929)

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020