גב' טל מילנר-הוברמן

תואר
Ph.D
דוא"ל
talmilner@gmail.com
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן
תחומי מחקר
כותרת המחקר
תפיסות שימור אוניברסאליות ומדיניות שימור בישראל והשלכות על שימור רוח המקום – המקרה של יישובי בקעת הנדיב

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020