גב' דפנה קסרטו

תואר
M.A
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן
תחומי מחקר
כותרת המחקר
הערכה נופית, היבטים וכלים לניהול: המקרה של הנגב הצפון מערבי

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020