בחינות

לצפייה בלוח בחינות יש להיכנס ראשית לקישור הבא:

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx