גב' תמי לדרפיין

תואר
M.Sc
מנחה/ים
פרופ' ישי וינשטיין
כותרת המחקר
שימוש ברדיואיזוטופים להבנת תהליכי המלחה באקוויפר ירת"ן, באזור כפר אוריה
נושא המחקר

שימוש  ברדיואיזוטופים להבנת תהליכי המלחה באקוויפר ירת"ן, באזור כפר אוריה 

תאריך עדכון אחרון : 16/11/2021