ועדות ותפקידים במחלקה

ועדות

שם הועדה

חברים

הועדה המחלקתית לתואר שלישי

ד"ר ניר כהן (יו״ר)

פרופ' איתמר לנסקי

פרופ' ענת צ׳צ׳יק

הועדה המחלקתית לתואר שני

פרופ' ענת צ׳צ׳יק (יו"ר)

ד"ר אורית רותם 

ועדת הוראה מחלקתית

פרופ' ישי וינשטיין (יו"ר)

פרופ' איתמר לנסקי

ד"ר ניר כהן

ועדת הוראה מדעי כדה"א והסביבה

פרופ' ישי וינשטיין (יו"ר)

פרופ' איתמר לנסקי

פרופ' שלמה (סטיב) ברנר

פרופ' שרה פריאנטה

ועדת הוראה רגולציה ומדיניות סביבתית ד"ר אורית רותם 
ועדת הוראה מגמת ניהול וחדשנות סביבתית בחברות פרופ' ענת צ׳צ׳יק
ועדת הוראה מגמת טכנולוגיות מידע גאוגרפיות פרופ' איתמר לנסקי
ועדת הוראה מגמת תכנון עירוני ד"ר שלומית פלינט אשרי

ועדת תשתיות

ד"ר אורית רותם (יו"ר)

פרופ' ישי וינשטיין

מר שילה שיף

ועדת סיורים

ד"ר ניר כהן (יו"ר)

ד"ר אורית רותם

פרופ' ישי וינשטיין

 
 
 

מעבדות מחקר

מעבדות

ראש המעבדה

המעבדה לחישה מרחוק ומערכות מידע גאוגרפיות

פרופ' איתמר לנסקי

המעבדה לגאומורפולוגיה וקרקע

פרופ' שרה פריאנטה

המעבדה לאיזוטופים רדיואקטיביים

פרופ' ישי וינשטיין

 
 
 

יועצים מחלקתיים

יועצים

שם היועץ

יועץ לתואר שלישי

ד"ר ניר כהן

יועץ לתואר שני

פרופ' איתמר לנסקי

יועצת לתואר ראשון

ד"ר אורית רותם

 
 
 

תפקידים נוספים

תפקידים נוספים

שם בעל התפקיד

ראש התקדרה ללימודי תולדות הקרן הקיימת ומפעליה בבר-אילן

פרופ' יוסי כץ

ראשת המסלול שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות

(בשיתוף עם המחלקה ללימודי ארץ-ישראל)

ד"ר שלומית פלינט אשרי

ראש המסלול לתואר שני מדעי כדור הארץ והסביבה

פרופ׳ ישי וינשטיין

אחראי סמינר מחלקתי

ד״ר אורית רותם

אחראי אתר האינטרנט המחלקתי

הגב' מוריה מדר

אחראית פייסבוק מחלקתי

ד"ר אורית רותם

רכזת מילואים מחלקתית הגב' מוריה מדר
רכזת הורות הגב' מוריה מדר