גב' ענבר חשמונאי

תואר
M.A
דוא"ל
inbarchash@gmail.com
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) שלמה (סטיב) ברנר
תחומי מחקר
כותרת המחקר
דינמיקה של אוכלוסית אקליפטוס המקור (Eucalyptus camaldulensis) בבתי גידול לחים בישראל

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020