מר יאיר ורון

תואר
Ph.D
דוא"ל
yavaron@yahoo.com
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן
תחומי מחקר
כותרת המחקר
נכסי מורשת במעבר במרחבים עירוניים- מאפיינים והשלכות על מעמדם ותפקודיהם

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020