מר גד גלבוע

תואר
M.A
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) מיכאל סופר
תחומי מחקר
כותרת המחקר
אפקט האואזיס על תחושת הנוחות האקלימית של האדם באזור אקלים חם ויבש: מקרה בוחן עין יהב, ישראל

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020