מידע כללי ומסלולי לימוד

להרשמה

 פרטי מידע לימודים לתואר שני במחלקה לסביבה, תכנון וקיימות

חוברת פרטי מידע תארים מתקדמים

חדש - מסיימי מגמת תכנון עירוני זכאים להירשם בפנקס איגוד המתכננים 

תקנון מסלול השלמת תזה

כל תלמידי המחקר, חדשים כותיקים, חייבים להסדיר רישום במחשב גם אם אינם חייבים בקורסים אלא בהגשת עבודת הדיסרטציה בלבד.
סטודנט שלא יסדיר את הרישום וישלם את שכ"ל, עלול לאבד את זכויותיו כתלמיד מחקר ויחויב בקבלה מחדש, על כל המשתמע מכך.