שלחו לחבר

גב' נועם קציר

גב' נועם קציר
תואר
M.A
מנחה/ים
ד"ר אורית רותם
כותרת המחקר
תכנון ורגולציה של מסדרונות אקולוגיים
נושא המחקר

תכנון ורגולציה של מסדרונות אקולוגיים, בשיתוף עם המנחה פרופ' אורן פרז

תאריך עדכון אחרון : 15/11/2021