תכנית "גאוגרפיה וסביבה" והמסלול הישיר לתואר שני

להרשמה

 

"גיאוגרפיה וסביבה" מסלול א' (עם עבודת מחקר) + מסלול ב' (ללא עבודת מחקר)
במסלול זה קיימות במחלקה שתי אפשרויות התמחות, כמו כן ניתן לשלב בין ההתמחויות:
1 . התמחות "נוף" בנושאים הבאים: גיאומורפולוגיה, קרקעות,אקלים,אוקיאנוגרפיה, מים, גאולוגיה, אקולוגית צמחים, נוף וסביבה, חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות.
2 . התמחות "חברה" בנושאים הבאים: גיאוגרפיה כלכלית, חברתית ותרבותית, שימור תכנון ופיתוח, תמורות במרחב העירוני והכפרי, פיתוח אזורי, סוגיות של העולם השלישי, גיאוגרפיה היסטורית, גיאוגרפיה פוליטית והגירה, יישוב וסביבה, תחבורה וסביבה, חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות.

לחצו כאן למידע בנושא המסלול הישיר לתואר שני.