תכנית לימודים תואר ראשון תש"פ

 

לתוכנית הלימודים לתואר ראשון לשנה"ל ,תש"פ  לחץ כאן

* תכנית הלימודים נתונה לשינויים ע"פ החלטת המחלקה

 

לדרישות המחלקה לשנה"ל תשע"ט לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ט לחץ כאן

* תכנית הלימודים נתונה לשינויים ע"פ החלטת המחלקה

 

 

דרישות המחלקה לשנה"ל תשע"ח: לחץ כאן

דרישות המחלקה לשנה"ל תשע"ז: לחץ כאן