תכנית לימודים תואר ראשון תשפ"ג

 

לתוכנית הלימודים לתואר ראשון לשנה"ל ,תשפ"ג  לחץ כאן

* תכנית הלימודים נתונה לשינויים ע"פ החלטת המחלקה

 

לתוכנית הלימודים לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ב לחץ כאן

* תכנית הלימודים נתונה לשינויים ע"פ החלטת המחלקה

 

 

דרישות המחלקה לשנה"ל תשפ"א: לחץ כאן