תכנית לימודים תואר ראשון תשפ"א

 

לתוכנית הלימודים לתואר ראשון לשנה"ל ,תשפ"א  לחץ כאן

* תכנית הלימודים נתונה לשינויים ע"פ החלטת המחלקה

 

לתוכנית הלימודים לתואר ראשון לשנה"ל תש"פ לחץ כאן

* תכנית הלימודים נתונה לשינויים ע"פ החלטת המחלקה

 

 

דרישות המחלקה לשנה"ל תשע"ט: לחץ כאן

דרישות המחלקה לשנה"ל תשע"ח: לחץ כאן