סגל אקדמי

ראש המחלקה

תחומי מחקר טלפון
ד"ר רותם אורית גיאוגרפיה עירונית 03-5318614