סגל אקדמי

ראש המחלקה

תחומי מחקר טלפון
ד"ר רותם אורית גיאוגרפיה עירונית 03-5318341

אמריטוס

תחומי מחקר טלפון
פרופ' (אמריטוס) גולדרייך יאיר מטאורולוגיה
פרופ' (אמריטוס) לביא חנוך גיאומורפולוגיה 03-5317912
פרופ' (אמריטוס) סופר מיכאל גיאוגרפיה כלכלית 03-5318773
פרופ' (אמריטוס) עמית-כהן עירית 03-5318340/1
פרופ' (אמריטוס) פריאנטה שרה פדולוגיה 03-5318808