ראש המגמה לניהול וחדשנות סביבתית לתואר שני

פרופ' ענת צ'צ'יק

טלפון
פקס
03-7384033
דוא"ל
Anat.Tchetchik@biu.ac.il
משרד
בנין 213 קומה ג'
שעות קבלה
יום א' בין 14:00-13:00 בתיאום מראש
תחומי מחקר
  קורות חיים

  Education

  Year

  Degree

  Institution

  1991

  B.Sc.

  The Hebrew University of Jerusalem 

  1996

  M.Sc.

  The Hebrew University of Jerusalem 

  2007

  Ph.D.

  The Hebrew University of Jerusalem 

   

  Thesis: Rural Tourism in Israel; Structure, Analysis, and Policy Implications

  Supervisors: Prof. Israel Finkelshtain and Prof. Aliza Fleischer

   

  Post doctoral: The Hebrew University of Jerusalem, dept. of Environmental Economics and Management, Supervisor Prof. Eli Feinerman

  *The Department of Environmental Economics and Management was previously the Department of Agricultural Economics and Management.

  Additional training

  Workshop in “Advances in Discrete Choice Models and Experimental Design for Stated Choice Data in Energy and Environmental Resources” by the Centre for the Study of Choice at the University of Technology in Sydney and the University of Padua, Italy, 2011.

  Stata Elements course, Subotnick Financial Services Center, Zicklin School of Business - Baruch College, CUNY, New York, NY, 2013.

  "Human factors in teams", 2010, the 4th  workshop of CREATE, a Marie Curie (EU) series of events that is focused on developing young researchers' competencies tied to working in large European projects, as well as their competencies in social networking and relation building at an international level, May 26th- June 2nd  Trondheim, Norway.

  Research Grants

  1. 2023-2025  Chief Scientist, the Israeli Ministry of Environmental Protection, Examining policies to encourage reuse via comparative regulatory research and consumer behavior research, with O. Perez, Y. Feldman, O. Sharon. Total budget  NIS 790,000

  2. 2022-2025   Ministry of Science & Technology,  Planning Resilient Cities using digital Climate services (PRCC) with I. Lensky, S. Flint, K. Agay-Shay (Total budget NIS 700,000). 

  3. 2021-2023   The National Social Security Research Foundation. PI. The effect of transfer payments on urban welfare in Israel: a comparison between cash payments and government transfers to state welfare services. With N. Cohen and O. Benjamin (Total budget NIS 187,00).

  4. 2020-2023 EU project Horizon 2020 TRANSFORMATIONS-04-2019-2020, RIA. “Social and Innovative Platform on Cultural Tourism and its Potential towards Deepening Europeanisation” (SPOT). Granted for 3 years, total grant € 3M. (BIU part, € 240,000).

  5. 2020  Data Science Institute DSI, Green Smart City: Using Precision Agriculture Technologies on Green High-Rise Building Walls, with Itamar Lensky-PI, Keren Agay-Shay, and Eyal Yaniv (Total budget NIS 25,000)

  6. 2020 Data Science Institute DSI- PI  The impact of transfer payments on urban welfare in Israel: Comparing cash and in-kind payments Participating Researchers with Nir Cohen and Orly Benjamin (Total budget NIS 72,000).

  7.  2019-2020- the Chief Scientist. Green Smart City: Using Precision Agriculture Technologies in Green High-Rise Building (HRB) Walls with Itamar Lensky, Eyal Yaniv, Keren Agay-Shay (BIU), David Helman (HUJI), Yafit Cohen, Victor Alchanati (Volcani center). Total amount $ 285,000.

  8.  2019-2021 the Chief Scientist of the Israeli Ministry of Environmental Protection. The Interplay Between Consumer Preferences for Alternative Fuel Vehicles and Energy Supply. With V. Blass (TAU). Total budget $162,000.

  9. 2019-2020. The Israel Science Foundation (ISF) Institutional Equipment Grant "Green walls in a smart city". With I. Lensky (BIU) and O. Rotem (BIU) (Total budget $100, 000).

  10. H2020-SFS-2017-2 RIA Stimulating the co-creation of sustainable agri-food chains and innovative business models (SFINCS). Progressed to the final stage, unsuccessful (6M€, PI).

  11. 2017-2019. The Israel Science Foundation (ISF) Consumer Preferences for Electronic Waste Collection with V. Blass (TAU). Total budget $ 100,000. 

  12. 2017-2020. EU project, Horizon 2020 Framework Program, Transition from Linear to Circular: Policy and Innovation, with partners from Israel, Germany, UK, Holland, France, Spain, Malta, Poland and Belgium.  Total budget €3,000,000.

  13. Chief Scientist of the Israeli Ministry of Agriculture. Agriculture areas as ecological corridors: exploring the ecological and economic implication of different planning and management scenarios in “Harod” valley as a case study. With Shwartz, A. Segoli, M.  & Renan, I.  Total budget $45,000.

  14. 2016, Nekudat-Hen, The cost-benefit ratio of marginal fields interface in Harod Valley. With Segoli, M. (BGU) H. Serge, Schwartz, A. and  Carmel, Y. (Technion). Total budget $22,000.

  15. 2013-2015. Excellence Center for the Israeli Ministry of Agriculture, Socio-Economic Changes in the Rural Hemisphere in a Period of Changes in Agricultural Policy, with researchers from the HUJI, BIU and TAU. Total budget $429,000.

  16. 2015. Nekudat-Hen, Interaction and simultaneously between use of Information Resources, Environmental Attitudes, and the Adoption of Practices by Farmers. With Blass, V. Total budget $18,000.

  17. 2012-2015. Chief Scientist, the Israeli Ministry of Agriculture, Ecological and Economic Impacts of Recreational Fishing in the Mediterranean Basin, with  Benayahu, Y. Granted for three years, annual budget $36,000, total amount $108,000.

  18. 2009-2010. Chief Scientist of the Israeli Ministry of Agriculture, Regulation and Support Policies in the Rural Tourism Industry in Israel. With Fleischer, A. and Finkelshtain, I. Total budget $43,000.

   

  Research Student

  M.A. Students:

  Completed

  Subject

  Student name

  2015 (final grade 92)

  Consumer Preferences towards Electronic Waste Recycling Programs Using Advanced Discrete Choice Modeling

  Rotem Izak (M.Sc.)

  2016 (final grade 85)

  Decision-making process of visitors to the agricultural tourism attractions in Israel

  Reut Hasson (M.Sc.)

  Consultant with Prof. Fleischer

  2016 (final grade 94)

  The hidden segment Hedonistic-Environmentalists Test case of consumers’ preferences towards AFVs

  Liat Zvi (M.Sc.)

  2018 (final grade 96)

  The framing effect of the level of flight safety on the flight choice

  Adi Galor (M.B.A)

  2018 (final grade 90)

  Unsustainable grocery shopping: consumer behavior study via a virtual reality supermarket simulation

  Elena Gregorian (M.Sc.)

  2020 (final grade 92)

  Residential hydroponic agriculture in Israel - opportunities, challenges, and environmental impacts

  Lior Tourgeman (M.Sc.)

  2019 (final grade 94)

  Economic valuation of cultural ecosystem services in the agritourism market

  Shachar Hatan (M.Sc.)

  2021 (final grade 98)

  Urban Resilience as a Mitigating Factor Against Urban Shrinkage in the Time of COVID-19: The Case of a Tourism-Based City

  Lee Gafter (M.A)

  2022 (final grade 95)

  Implementation of master plans in Tel Aviv- Jaffa: The Jaffa B master plan With Shlomit Flint.

  Rinat Milo (M.A)

  2022 (final grade 90)

  Consumer preferences for environmental information and WTP for reducing pollution vs. personal risk. With Orit Rotem and Sigal Kaplan.

  Gil Dover

  Thesis completed

  Working from home post-covid-19. with Orit Rotem.

   Shira Lev-Ami

  (Proposal approved)

  Sustainable fashion- replacement rate in the second 2nd market

  Noam Luvaton

   

   

  Ad-hoc Reviewer for Journals

  International Journal of Sustainable Transportation

  Journal of Cleaner Production

  Tourism Geographies

  Journal of Air Transport Management

  European Review of Agriculture Economic

  Tourism Management

  Journal of Business Research 

  Journal of Industrial Ecology

  International Journal of Sustainable Development & World Ecology

  Land Use Policy

  Sustainable Development

   

   

  תחומי התמחות

  תחום המחקר הראשי שלי הוא: כלכלת סביבה וניהול משאבי טבע

  בין היתר אני חוקרת:

  אמידת וניתוח העדפות צרכנים למוצרים ושירותים ירוקים באמצעות נתונים על התנהגות בפועל והעדפות מוצהרות.

  אמידת הערך של מוצרים ציבוריים בין היתר מוצרים ושירותים סביבתיים (כגון שירותי מערכת).

  בחינת וחיזוי ההשפעה של כלי מדיניות ורגולציה סביבתית על ההתנהגות בפועל.

  1. Environmental Economics and Natural Resource Management

  2. Consumer Decision-Making and Preferences toward Pro-Environmental Behavior

  3. Evaluation of Environmental Services and Goods without Explicit Markets

  4. Applied Econometrics

   

  פרסומים

  CHAPTERS IN BOOKS

  1.Tchetchik A. Fleischer A. and Finkelshtain I. 2009. The Economics of Natural and Human Resources in Agriculture. Kimhi, A & Finkelshtain I. (Eds). On-Farm Non-Agricultural Labor: On the Development of Rural Tourism in Western Countries, pp. 305-33, Springer.

  2. Tchetchik A. 2010. The Economics of the Rural Tourism Industry in Israel Critical Discussion, in Rural Tourism. Devesh Nigam (Ed.) pp. 41-52, New Delhi: Shree Publishers & Distributors.

  3. Tchetchik A. 2014. Israeli Life and Leisure in the 21st Century. Leitner M. and Leitner S. (Eds). Is Rural Tourism Industry in Israel Rural? pp. 316-321, Urbana IL, USA, Sagamore Publishing.

  4. Tchetchik A. 2022. Two definitions: Landscape and Aesthetics, to the Dictionary of Environmental Economics. Edward Elgar Publishing.

  ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

  1. Fleischer A. & Tchetchik A. 2005. Does Rural Tourism Benefit from Agriculture. Tourism Management, 26(4): 493-501
  2.   Tchetchik B. Fleischer A. & Finkelshtain I. 2008. Differentiation and Synergies in Rural Tourism: Estimation and Simulation of the Israeli Market, American Journal of Agricultural Economics, 90(2): 553-570
  3.   Tchetchik A. Fleischer A. & Shoval N. 2009. Segmentation of Visitors to a Site Using High-Resolution Time-Space Data, Journal of Travel Research, 48:216-229
  4. Tchetchik A. 2010. Internalizing Externalities under Joint Production of Rural Tourism and Agriculture –A Conceptual Framework, Asian Journal of Tourism and Hospitality Research, 4(1): 1-15.
  5. Feinerman E. Finkelshtain I. Tchetchik A. & Delgo M. 2011. Impact of Counter-Urbanization on Size, Population Mix and Welfare of an Agricultural Region, American Journal of Agricultural Economics, 93 (4): 1032-1047
  6. Tchetchik A. Fleischer A. & Finkelshtain I. 2012. An Optimal Size for Rural Tourism Villages with Agglomeration and Congestion Effects. European Review of Agricultural Economics, 39 (4):685-706
  7.  Fleischer A. Tchetchik A. & Toledo T. 2012. The Impact of Fear of Flying on Travelers' Flight Choice—Choice Model with Latent Variables. Journal of Travel Research, 51 (5): 653–663. 
  8.  Fleischer A. Tchetchik A*. & Toledo T. 2015. Does it Pay to Reveal Safety Information? The Effect of Safety Information on Flight Choice. Transportation Research Part C- Emerging Technologies, 56: 210-220. 
  9. Tchetchik A. Grinstein A. Manes E. Shapira D. & Durst R. 2015. From Research to Practice: Which Research Strategy Contributes More to Clinical Excellence? Comparing High-Volume versus High-Quality Biomedical Research, Plos One, 10 (6): 1-16.
  10.  Tchetchik A. 2015. Do Communication Technologies and Immigration Induced Travel Flows Complement or Compete? Letters in Spatial and Resource Sciences, 8: 335-356.
  11.  Tang C.M.V. Tchetchik A. & Cohen E. 2015. Perception of Wine Labels by Hong Kong Chinese Consumers. Wine Economics and Policy, 4: 12-21.
  12.  Tchetchik. A. Kaufmann, D. and V. Blass. 2016. Perceived Scarcity, Habits, Environmental Attitudes, and Price Sensitivity: How do they Interact with Preferences towards Greywater Systems?  Built Environment,42(2): 273-293. 
  13. Kaufmann D. Tchetchik A. & L. Hayoon-Davidov. 2016. Factors Influencing the Adoption of Greywater in Israel. Built Environment, 42(2): 258-272(15
  14.  Gafter L. & Tchetchik A. 2017. The role of social ties and communication technologies in visiting friend’s tourism- A GMM simultaneous equations approach. Tourism Management, 61, 343-353.
  15.   Tchetchik A. Eichhorn V. & Biran A. 2017. Not on my vacation: service encounters between able-bodied  and disabled consumers - the case of high-contact service. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 1-17.
  16.   Fleischer A. Tchetchik A. Barnahum Z. & E. Talev. 2018. Is Agriculture Important to Agritourism? The Agritourism Market in Israel, European Review of Agricultural Economics
  17.   Manes E. and Tchetchik A. 2018. The Role of Electronic Word of Mouth in Reducing Information Asymmetry: An Empirical Investigation of Online Hotel Booking, Journal of Business Research 85, 185-196.
  18.   Michael Y. Lensky I.M. Brenner S. Tchetchik A. Tessler N. and Helman D. 2018. Using High-Resolution Planet Satellites Constellation Images to Assess Economic Damage of a Wildland–Urban Interface Fire. Remote Sensing, 10(9), 1479. 
  19.   Manes E. Tchetchik A. Tobol. Y. Durst, R. and Chodick G. 2019. Empirical Investigation of 'Physician Congestion' in U.S. University Hospitals. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(5), 761
  20.   Segre H. Carmel Y. Segoli M. Tchetchik A. Renan I. Perevolotsky A. Rotem D. & Shwartz A. 2019. Cost-effectiveness of uncultivated field margins and semi-natural patches in Mediterranean areas: A multi-taxa, landscape-scale approach. Biological Conservation 240, 108262
  21.   Tchetchik A. Zvi L.I. Kaplan S. & Blass V. 2019. The joint effects of driving hedonism and trialability on the choice between internal combustion engine, hybrid, and electric vehicles. Technological Forecasting and Social Change, 119815
  22.   Murphy F. Tchetchik A. and Furxhi I. 2020.  Reduction of Healthcare-associated infections (HAIs) with antimicrobial inorganic nanoparticles incorporated in medical textiles: an economic assessment, Nanomaterials, 10(5): 999.
  23.  Raviv O. Tchetchik A*. Lotan A. Izhaki I. & Zemah Shamir S. 2020. Direct and indirect valuation of air-quality regulation service as reflected in the preferences towards distinct types of landscape in a biosphere reserve. Ecological Economics, 180, 106835 
  24.  Tchetchik A. Kaplan S. and Blass V. 2021. Recycling and consumption reduction following the COVID-19 lockdown: The effect of threat and coping appraisal, past behavior and information, Resources, Conservation and Recycling, 167, 105370
  25. Hatan S. Fleischer A. Tchetchik* A. 2021. Economic Valuation of Cultural Ecosystem Services: The Case of Landscape Aesthetics in the Agritourism Market, Ecological Economics, 184: 107005. 
  26. Zemah Shamir Z. Tchetchik A. Haim A. Tchernov S. & Israel A. 2021. Cultivating marine macroalgae in CO2-enriched seawater: A bio-economic approach. Aquaculture, 737042.
  27. Ram Y. & Tchetchik A. 2021. Complementary or competitive? Interrelationships between hotels, Airbnb, and housing in Tel Aviv, Israel, Current Issues in Tourism.
  28. Millo-Steinlauf R. Flint Ashery S. & Tchetchik A 2021. Reducing gaps between planning and implementation employing Geodesign: the case of Neve Sha'anan neighborhood, Tichnun, 18(2) 155-118. (in Hebrew).
  29.  Gafter L. Tchetchik* A. & Shilo S. 2022. Urban Resilience as a Mitigating Factor against Economically Driven Out-migration during COVID-19: The Case of Eilat, a Tourism-Based City, Cities,125, 103636. 
  30. Kaplan S. Tchetchik A. Greenberg D. & Sapir I. 2022. Understanding transit use reduction following COVID-19: the role of perceived risk, responsibility, and trust. Transportation Research Part A: Policy and Practice.
  31. Krigel K. Tchetchik A. Cohen N. & Benjamin O. 2022. Gender perspective in assessments of the climate crisis in local authorities: the corona crisis as a policy window? Israeli Readings (in Hebrew ISSN 2790-7279)
  32. Sofer M. Shmuel I. Amit-Cohen I. Tchetchik A. Shiff S. & Michael Y. 2022. COVID-19 and the impact on cultural tourism: The case of Beit Shean Valley, Israel, Journal of Tourism, Culture and Communication’s Special Issue: Cultural Tourism Dynamics During a Pandemic 
  33. Calvao Chebach T. Ashkenazy A. Tchetchik A. & Blass V. 2022. What Makes Farmers Follow the Standard? The Role of Regional Characteristics, Local Alternatives, and Policy Support in Non-State Market Driven Governance in the Arava, Israel.  Geography Research Forum, 41:117-151.
  34. Kaufmann, D. Tikotski A. Tanhum Y. & Tchetchik* A. 2023. Engaging faith-based communities in pro-environmental behavior using soft regulations: The case of single-use plastics. Frontiers in Environmental Science-Environmental Economics and Management 
  35. Kronrod A. Tchetchik A. Grinstein & A. Blass V. 2023. The Do’s and Don’ts of Promoting New Pro-Environmental Behavior. Journal of Environmental Psychology 
  36. Benjamin, O. Krigel, K. Cohen, N. & Tchetchik A. 2023. Budgeting poverty alleviation: Justifying in-kind investment in Israeli Municipal Authorities, International Journal of Sociology and Social Policy 
  37. Tchetchik* A. Mathews Y. Weidenfeld A. & Fleischer A. 2023. Multi-attraction– The underlying role of compatibility, complementarities, diversity, and similarities Current Issues in Tourism
  38. Benjamin, O. Krigel, K. Cohen, N. & Tchetchik A. 2023. Municipal Authorities' Climate Change Adaptation Plan Barriers to the inclusion of intensified needs of vulnerable populations, Urban Climate.
  39. Tchetchik A.* Kaplan S. & Rotem O. Do non-ionizing radiation concerns affect people's choice between hybrid and traditional cars?  Transportation Research Part D: Transport and Environment 131, 104226.  
  באמצעי התקשורת

  Email: anat.tchetchik@bgu.ac.il  or anatmanes@gmail.com

  Phone (office): 972-3-5317856  

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 13/07/2024