גב' רחל שויצר

תואר
M.A
דוא"ל
rachel@shimur.org.il
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן
תחומי מחקר
כותרת המחקר
התפתחות תפיסות שימור ומדיניות שימור מורשת תרבותית בנויה בישראל במהלך המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020