קרנות מחקר

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה נשענת על מספר מקורות מימון לאומיים ובין-לאומיים על-מנת לעודד מחקרים של תלמידי המחקר. דוגמה למחקרים ממומנים מהשנים האחרונות:

פרופ׳ ישי וינשטיין מפתח שיטה למעקב אחר הפשרת קרקעות פרמפרוסט באזור הארקטי, 

ISF Bikura grant 1487/14: "Arctic to sub-arctic permafrost degradation: tracing by radium and polonium isotopes”

מחקר נוסף הכולל הקמת תחנה בים העמוק ומעקב אחר שטפים אנכיים והשפעת פעילות קידוחי הגז על המערכת האקולוגית הימית

ISF 25/14 (with I. Berman-Frank) "Sensitivity and resilience of primary and bacterial productivity of the ultra-oligotrphic eastern Mediterranean Sea under expedited offshore gas and oil production”

תקציב לרכישת ציוד ימי למחקר מזרח ים תיכון

Wolfson grant for eastern Mediterranean research, GBP 386,000 "Impacts of gas and oil drilling on primary production and microbial ecology of the ultraoligotrophic eastern Mediterranean – an experimental and dynamical approach”

מרכז לחקר ים תיכון (תקצוב ות”ת לציוד ימי והקמת תחנה בים העמוק): 2.7 מיליון ש״ח

ד״ר אורית רותם זכתה בקרן ISF (2015-6) ״שימוש בשיטות אקולוגיות במחקר הגאוגרפי העירוני לבחינת החיוניות העירונית״.

ד״ר רפי קנט זכה במענק בשנת 2016 מרשות הטבע והגנים על סך 373 אש״ח ל 4 שנים למחקר "מיפוי בתי גידול ימיים במפרץ אילת".

פרופ׳ עירית עמית זכתה בשנת  2016 ב 250 אש״ח למחקר מהקרן לשטחים פתוחים

פרופ׳ איתמר לנסקי זכה בשנת 2016 ב 330 אש״ח ממשרד החקלאות כחלק מקבוצת מחקר על שיפור יבול ואיכות חיטה