גב' שלוה נוה

תואר
M.A
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן
תחומי מחקר
כותרת המחקר
גורמים המשפיעים על מצב הנחלים העירוניים במישור החוף המרכזי של ישראל

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020