קבוצות מחקר

ישנן מספר קבוצות מחקר הפועלות במסגרת המחלקה לגאוגרפיה וסביבה:

  • ניהול אגן ניקוז - פרופ' עירית עמית-כהן, ד"ר רועי אגוזי, ד"ר צעירה מרואני, ד"ר נפתלי גולדשלגר ומר אלון פרץ.
  • קרקע וגאומורפולוגיה באנטרופוסן - פרופ' שרה פריאנטה, ד"ר ילנה ז'בלב, ד"ר נתן פראגין, מר אייל זקס.
  • יזמות במרחב הכפרי - פרופ' מיכאל סופר, פרופ' עירית עמית-כהן, ד"ר לביאה אפלבאום, ד"ר אורית רותם.