מאגר עבודות מוסמך

ניתן לראות את עבודות המוסמך של בוגרי המחלקה בשני אופנים:

  1. ספריית מדעי החברה בר-אילן.
  2. האגודה הגאוגרפית הישראלית.