מר בן שלום

תואר
M.A
דוא"ל
benshalom235@gmail.com
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) עירית עמית-כהן
תחומי מחקר
כותרת המחקר
מיפוי נוף תרבות ושחזורו: המקרה של אגן פולג

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020